برای دور زدن تحریم به کمک بخش خصوصی نیازمندیم

در دوره تحریم، شرایط عادی نداریم و باید از راه‌های مختلف و مرسوم در دنیا، در جهت خنثی‌سازی تحریم‌ها گام برداریم به طور قطع مقابله با تحریم‌ها اقدامی ارزشمند و انقلابی است بنابراین باید میان تلاش در جهت مقابله با تحریم‌ها و همچنین انجام فعالیت‌های قانونمند، توازن ایجاد کنیم. باید برای ورود بخش خصوصی در عرصه مقابله با تحریم‌ها، شرایط مناسب را فراهم کرده و از این بخش حمایت کنیم و نباید شرایط به نحوی باشد که بخش خصوصی احساس کند که پس از پایان تحریم ها، دیگر دولت و حاکمیت به آنها توجهی نداشته و آنها را رها می‌کند و قربانی تصمیم‌های سیاسی خواهد شد. ما برای مقابله با تحریم‌های جدید آمریکا نیاز به فعالیت موثر بخش خصوصی داریم و با این رفتارها، بخش خصوصی را ناامید و مایوس خواهیم کرد و اجازه نمی‌دهیم که مردم برای مقابله با تحریم‌ها وارد میدان شوند. بدون بخش خصوصی توانمند عملا امکان دور زدن تحریم‌ها نیست. نمی‌توان دست و پای بخش خصوصی را بست و سپس از آنها انتظار داشت که برای مقابله با تحریم های دشمن به کمک دولت بیایند. بنابراین باید اعتماد بخش خصوصی را جلب کرده و با فراهم‌سازی شرایط مناسب، زمینه را برای فعالیت آنها فراهم کرد. به طور قطع اگر بخش خصوصی به کمک دولت نیاید، نمی‌توان امیدوار به خنثی‌سازی تحریم‌ها بود و این در حالی است که شایعه‌سازی و انتشار اخبار ضد و نقیض، موجب می شود که صاحبان سرمایه، ریسک پذیری کمتری در این فضا داشته باشند و در مشکلات به یاری کشور برنخیزند. اگر بخش خصوصی به میدان نیاید، در دوره تحریم‌ها نمی‌توانیم ارز کافی وارد کشور کنیم، ما باید شرایطی را فراهم کنیم که بخش خصوصی در عرصه تحریم‌ها به میدان آمده و از سوی دیگر دست افراد سودجو را قطع کنیم و به آنها اجازه ندهیم که از مشکلات کشور برای منافع شخصی خود استفاده کنند.

جمعه 20 اردیبهشت ماه 1398
امانت داری و اخلاق مداری
استفاده از این مطلب فقط با ذکر منبع مجاز است.