مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در راستای برنامه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد:
لزوم فرهنگ‌سازی در پذیرش تکنولوژی و صنعت

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، کیانی بختیاری  در ادامه با اشاره به جایگاه فرهنگ در توسعه صنعت، گفت: اگر برای پذیرش تکنولوژی و صنعت، فرهنگ‌سازی نشود علی‌رغم نیروی انسانی کافی توفیق چندانی را به دست نخواهیم آورد.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ضمن تشریح مانایی در صنعت، گفت: مانایی در صنعت یعنی توجه به فرهنگ توانمندی‌های پویا، درنتیجه این موضوع توانایی سازمان برای دستیابی به اشکال جدید و نوآورانه را در وضعیت رقابتی، مؤثر می‌سازد.

وی ادامه داد: مانایی در صنعت یعنی تدوین و تبیین پیوست فرهنگی و اجتماعی طرح‌ها و بررسی و ارزیابی آثار و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی آن‌ها که متناسب با مقتضیات و شرایط جامعه است.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در پایان با اشاره به ضرورت تغییر در پارادایم فرهنگی سازمان‌های صنعتی برای مانایی، اظهار داشت: توجه و توسعه روامداری به عنوان اصل زیربنایی توسعه فرهنگی صنعتی است و ضرورت ایجاد و توسعه سازمان‌های با فرهنگ دوساحتی یا هیبریدی در راستای توسعه پایدار است و تحقیقات نشان داده که ۹۲ درصد از مصرف‌کنندگان تصویر مثبتی از شرکت‌هایی با فرهنگ هیبریدی دارند زیرا از مسائل فرهنگی اجتماعی و تلاش‌های محیط زیستی پشتیبانی می‌کنند ۸۷ درصد مشتریان محصول شرکت‌های با فرهنگی را خریداری می‌کنند به این دلیل که به دغدغه آنها توجه می‌کند ۶۶ درصد از مصرف‌کنندگان حاضر به پرداخت هزینه اضافی برای حمایت از شرکت‌های هیبریدی هستند که به CSR  متعهد هستند همچنین افزایش اعتماد دو و سه برابری برای شرکت های هیبریدی به خاطر این نکته است که اغلب امتیاز آنها در CSR از متوسط به عالی رسیده است.

چهارشنبه 15 آبان ماه 1398
امانت داری و اخلاق مداری
استفاده از این مطلب فقط با ذکر منبع مجاز است.