سازمان مدیریت صنعتی برگزار می‌کند:
سومین همایش راهکارهای توسعه فرهنگ صنعتی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، در اين همايش، برخی مقامات و جمعی از مدیران، صاحبنظران، علاقه‌مندان و دست‌اندركاران امر فرهنگ و صنعت کشور حضور داشته و نیز چندین سازمان دولتی و خصوصی و تشکل علمی و تخصصی همکاری علمی دارند.

همچنین طیف متنوعی از موضوعات مرتبط با فرهنگ صنعتی در قالب مقالات و پنل‌های تخصصی با هدف تبادل دانستههاي علمی، كاربردي و اجرايي ارائه و تلاش می‌شود به توسعه فرهنگ صنعتی بر مبنای اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی در چهار حوزه فردی، سازمانی، ملی و حاکمیتی بپردازد.

سومین همایش راهکارهای توسعه فرهنگ صنعتی به همت مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی و حمایت معنوی وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران؛ موسسه فرهنگی اکو؛ دبیرخانه پیشبرد علم و فناوری در جهان اسلام و مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

پنجشنبه 24 بهمن ماه 1398
امانت داری و اخلاق مداری
استفاده از این مطلب فقط با ذکر منبع مجاز است.