دست یافتن به موفقیت‌های کم نظیر در شرایط تحریم؛
ثبت رکورد تولید بی‌و‌قفه استایرن مونومر در جهان توسط پتروشیمی پارس

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی پارس، با همت کارکنان و مدیران این مجتمع پتروشیمی همچنین واحد استایرن ‏مونومر ‏با ‌‏۴۷۰ روز تولید بی‌وقفه که همچنان ادامه دارد به رکورد کم سابقه‌ای در جهان دست یافت.‏

بر اساس گزارش بهره‌برداری، پتروشیمی پارس در سال ۹۸ که مزین به نام رونق تولید بود موفق به تولید ۱۴۷۲۰۷۳ ‏تن ‏اتان، ‌‏۸۱۴۶۷۶ تن پروپان، ۵۲۶۷۲۸ تن بوتان، ۱۰۵۸۷۸ تن گسولین، ۶۸۱۴۸۹ تن اتیل بنزن، ۶۳۱۲۴۱ تن استایرن ‏مونومر ‏و ‌‏۲۰۲۴۲ تن مخلوط بنزن و تولوین و در مجموع ۴۲۵۲۳۲۷ تن محصول شده است.

عملکرد پتروشیمی پارس با آمارهای جهانی  نشان می‌دهد که متوسط تولید به ظرفیت اسمی صنایع شیمیایی در جهان ‏حدود ‌‏۸۳ ‏درصد و در آمریکا ۷۸ درصد است که این مقدار در پتروشیمی پارس ۱۰۰ درصد ثبت شد.‏

این موفقیت در حالی کسب شد که پتروشیمی پارس تحت تحریم  آمریکا قرار دارد.‏

یکشنبه 17 فروردین ماه 1399
امانت داری و اخلاق مداری
استفاده از این مطلب فقط با ذکر منبع مجاز است.