رئیس منطقه سراجه مطرح کرد؛
تامین برق پایدار منطقه عملیاتی سراجه قم

مهندس سیدمحمد حسن سلیمانی رئیس منطقه سراجه قم از مناطق عملیاتی تحت پوشش شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در رابطه با اهمیت اجرای این پست اختصاصی برق گفت: در سال‌های گذشته برق مورد نیاز منطقه عملیاتی سراجه قم از طریق خطوط شبکه توزیع روستایی به طول 35 کیلومتر از شهر قنوات استان  قم تغذیه می‌شده که به علت ناپایداری، قطع مکرر و افت ولتاژ ناشی از مصارف متعدد که در طول شبکه توزیع گسترده بوده، به شدت قابلیت بهره‌برداری و اطمینان شبکه را کاهش داده و از سوی دیگر باعث ایجاد وقفه‌های عملیاتی منجر به کاهش تولید می‌شده است. 

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، مهندس سلیمانی افزود: پروژه برق‌رسانی با هدف نگهداشت توان تولید گاز منطقه عملیاتی سراجه قم با تمهیدات فنی صورت گرفته و صرف حداقل هزینه در مدت کمتر از دو ماه اجرا و از طریق پست اختصاصی ۶۳.۲۰ کیلوولت شهید فهمیده ذخیره‌سازی گاز طبیعی مورد بهره برداری قرار گرفت. 

بر اساس این گزارش، مهندس سلیمانی درباره میزان تزریق گاز به مخزن سراجه از ابتدای سال جاری تصریح کرد : از تاریخ 12 فروردین‌ماه تاکنون در مجموع 340 میلیون متر مکعب گاز تزریق شده است  و این روند تا تحقق برنامه به میزان تزریق 900 میلیون مترمکعب در هشت ماه گرم سال و باز تولید 892 میلیون مترمکعب در چهار ماه سرد سال ادامه خواهد یافت.

دوشنبه 29 اردیبهشت ماه 1399
امانت داری و اخلاق مداری
استفاده از این مطلب فقط با ذکر منبع مجاز است.