مجوز اجرای سه پروژه پژوهشی اولویت‌دار در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق اخذ شد


مهندس سیدابوالحسن محمدی در این نشست ضمن معرفی رئیس جدید کمیته پژوهش و توسعه در منطقه عملیاتی خانگیران با اعلام این مطلب گفت: مقوله مدیریت دانش در صنعت نفت بایستی جایگاه ویژه خود را در میان کارکنان که حامل تجربیات ذیقیمتی هستند باز نماید . از آنجا که دانش از جمله مهم‌ترین دارایی‌های هر سازمان به شمار می‌رود، باید از این دارایی به نحوی چشم‌گیر و بهینه استفاده نماییم. تجاربی که رهاورد بیش از یکصد سال فعالیت صنعت نفت در کشورمان به حساب آید، باید به شکل معقولی در قالب معرفت و دانش قرار گرفته و در اختیار آیندگان قرار گیرد.

وی در خصوص پیگیری اجرایی شدن حداقل سه پروژه پژوهشی در سال جاری تصریح کرد: بنا به موافقت مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران مجوز اجرای سه پروژه پژوهشی اولویت دار در شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق اخذ شده است که جهت اجرای پروژه ها در سال جاری نیاز به پیگیری دارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به نقل از شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق، مهندس محمدی با اشاره به حائز اهمیت بودن فعالیت‌های کمیته پژوهش و توسعه در دو سال گذشته خاطرنشان کرد : فعالیت های صورت گرفته در دو سال گذشته کمیته پژوهش حائز اهمیت بوده و بایستی با ادامه این روند علاوه بر پروژه های فنی و عملیاتی ، توجه ویژه ای به پروژه‌های فرهنگی، آزمایشگاهی و منابع انسانی صورت گیرد.

بر اساس این گزارش ، مهندس اخلاقی به عنوان رئیس جدید کمیته پژوهش و توسعه منصوب شد و از زحمات و خدمات مهندس نقدبیشی در طی دوسال گذشته تقدیر به عمل آمد.

چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه 1399
امانت داری و اخلاق مداری
استفاده از این مطلب فقط با ذکر منبع مجاز است.