Daneshenaft logo
یکشنبه 25 آذر ماه 1397 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان 
صفحه پرینت ارسال به دوستان
جمعه 3 آذر ماه 1396 | کد مطلب : 11502
تاثیرات سیاسی نفت بر اصول و رویه‌های حاکم بر سازمان جهانی تجارت
عبدالرحیم خلیلی، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل/ علت اصلی هرگونه فعالیت اقتصادی، درآمدهایی است که به دنبال آن ایجاد می‌شود تا پس از کسر هزینه‌ها، سود معقولی به دست آید.

مقدمه   

علت اصلی هرگونه فعالیت اقتصادی، درآمدهایی است که به دنبال آن ایجاد می‌شود تا پس از کسر هزینه‌ها، سود معقولی به دست آید.

تسریع و رشد فزاینده تجارت و سرمایه‌گذاری طی دهه‌های گذشته نشان از توجیه فعالیت های اقتصادی دارد، در سرمایه‌گذاری سنتی توجه اساسی به سرمایه‌گذاری در منابع و تولید کالاها بوده است، این نوع سرمایه‌گذاری عمدتا توسط کشورهای پیشرفته صورت می‌گیرد و کشورهای جهان سوم و در حال توسعه سهم کمتری در تجارت و سرمایه‌گذاری دارند. نفت یک کالای ساده است و نتیجه فرآوری صنعتی نیست، در نتیجه از قوانین مربوط به تجارت تبعیت نمی‌کند و جایگاه استراتژیک آن در تجارت بین‌المللی، قدرتی فراتر از یک کالای معمولی را به نفت داده است اقتصاد بسیاری کشورها به صورت تک محصولی وابسته به آن است، نفت به تنهایی بیش ا ز پنجاه درصد تجارت جهان را تشکیل می‌دهد، شرایط این کالا به گونه‌ای است که علاوه بر اینکه یک کالای تجاری محسوب می‌شود، به عنوان یک کالای راهبردی و بسیار مهم در بسیاری از معادلات سیاسی قرار گرفته است.سازمانهای نظیر اوپک،معاهدات نفتی مانند پیمان منشور انرژی و پیمان سرمایه‌گذاری و ترانزیت، نقش اساسی در تنظیم روابط و تجارت بین کشورهای تولید کننده و مصرف کننده و کارتل‌های نفتی دارند.

"سرمایه‌گذاری در نفت فقط برای کسب سود نیست بلکه وسیله‌ای برای تضمین تامین انرژی نیز است. سرمایه‌گذاری در نفت نوعی سرمایه‌گذاری است که کشور میزبان و کشور صاحب سرمایه فارغ از کسب سود، منافع مشترک دارند. بنابراین، ممکن است سرمایه‌گذاری در صنعت نفت یک کشور خیلی از اقتضاهای بازار را پیروی نکند"(شیروی،1393 :79 ).

 

نفرین‌های نفت

"واژه نفرین منابع نخستین بار در سال 1993 در ادبیات اقتصادی استفاده شد، در حقیقت موضوع عملکرد اقتصادی ضعیف کشورهای دارای منابع طبیعی غنی در ادبیات اقتصادی، به عنوان فرضیه منابع معرفی شده است.ایده اساسی نظریه نفرین منابع این است که کشورهای دارای منابع طبیعی غنی عموما در بلند مدت دارای عملکرد ضعیفتر و لذا رشد رشد اقتصادی پایین تر نسبت به کشورهایی که بهره چندانی از منابه طبیعی نبرده اند می‌باشد (شیرخانی ،1389: 116).

ماهیت نفت نه تنها موجب استراتژیک بودن این کالا گردیده بلکه باعث بروز مشکلات بسیار نیز برای کشورهای صاحب آن شده است. این نفرین ها برگرفته از سیاست هایی است که کشورهای مصرف کننده و توسعه یافته در قبال کشورهای تولید کننده دارند و به احتمال زیاد نشات گرفته از سیاست تجاری است که آنان با این کالا در تجارت بین الملل دارند که در ادامه شرح داده خواهد شد.

 الف) دخالت سایر کشورها در امور داخلی کشورهای تولید کننده: کشورهای نفت خیز عموما فاقد تکنولوژی پیشرفته اکتشاف و استخراج بوده و یا سرمایه کافی برای انجام پروژه‌های نفتی ندارند، از اینرو اقدام به انعقاد قراردادهای نفتی می‌کنند. این قرادادهای نفتی شامل عملیاتهای بالادستی و پایین دستی و تجارت نفت و فرآوردهای آن هستند.انعقاد قراردادهای نفتی ضمن اینکه زمینه مشارکت شرکتهای نفتی بین‌المللی و پیمانکاران داخلی و خارجی را مهیا می‌کند، می‌تواند باعث نفوذ آنها در تصمیمات سیاسی و اقتصادی آن کشورها گردد. ازطرفی بهانه و توجیهاتی برای حضور نظامی کشورهای متبوع آنها و بروز جنگ در مناطق نفتی را ایجاد کند.

ب) ایجاد خفقان و خودکامگی دولتها: در بیشتر قراردادهای نفتی از جمله قرارادادهای مشارکت، هزینه‌های انجام عملیات های نفتی به عهده صاحب امتیاز و شرکت های بین‌المللی است و دولت صاحب نفت درهیچگونه هزینه ایی مشارکت ندارد. در اینگونه قراردادها شرکتهای نفتی بین‌المللی متعهد می‌گردند ضمن تامین منابع مالی طرح، اقدام به توسعه و حتی فروش نفت نیز اقدام نماید.

"قراردادهای مشارکت در تولید به مجموعه ای از روشهای معاملاتی اطلاق می‌شود که به موجب آن شرکت های نفتی بین‌المللی (پیمانکار) تعهد می‌نمایند ضمن تامین منابع مالی(نقدی و غیر نقدی) مورد نیاز طرح نفتی صرفا به اتکای عوائد حاصل از آن پروژه نسبت به ایجاد، توسعه، بازسازی، نوسازی، اصلاح و یا روزآمد کردن طرح نفتی مزبور اقدام کنند و بازپرداخت به سرمایه گذار ازطریق اختصاص بخشی از تولیدات به سرمایه گذار انجام خواهد شد"(شیروی،1393 :366).

سایر قرارداداهای نفتی نیز وضعیتی تقریبا مشابه دارند، این نوع کسب درآمد موجب گردیده تا وابستگی دولت به مردم کاهش یابد و دولت خود را پاسخگو نداند، دراین وضعیت دولتها مجبور به پاسخگویی نیستند و حالتی خودکامه به خود میگیرند و عملا راه‌های هرگونه نقدی را می‌بندند.

ج) کمرنگ شدن سرمایه‌گذاری و کاهش تولید: اتکا دولتها و نظام های حاکم به درآمدهای نفتی موجب می‌گردد تا صنایع دیگر رشد چندانی نکنند، پول نفت باعث می‌شود تا سایر بخشهای اقتصادی مورد بی مهری قرار بگیرند و نوعی بی عدالتی در جامعه حاکم گردد.فقر از جمله عواقب این نوع مدیریت است.

موارد فوق خصوصا مورد اخیر از جمله مسائلی است که می‌تواند سبب اخلال در تجارت و جریان سرمایه‌گذاری و عملکرد ضعیف کشورهای دارای منابع زیرزمینی هستند، گردند.البته این نکته را نیز باید در نظر داشت که منابع زیر زمینی و  نفت و رانت های حاصل از آن به خودی خود نمی‌تواند یک نفرین در اقتصاد باشند چراکه کشورهایی مانند بلزیک، آمریکا، و نروژ هستند که نه تنها نفت برای آنها نفرین محسوب نگردیده، بلکه با مدیریت صحیح موجب رشد و توسعه اقتصادی آنها نیز گردیده است.

 

نفت و اصول و موافقتنامه‌های حاکم برسازمان تجارت جهانی

  سازمان تجارت جهانی محیطی امن و شفاف و مبتنی بر عدم تبعیض را برای تجارت ایجاد کرده است، این سازمان قوانین و رویه‌هایی دارد که اعضاء موظف به پیروی از آن می‌کند از طرفی این قوانین وظائف و مسئولیت‌هایی را نیز برای اعضاء بوجود می‌آورد. مجموعه این عوامل موجب رشد اقتصادی و رفا و امنیت در سطح جهان گردیده است. با توجه به این عوامل وگسترش روزافزون نقش سازمان تجارت جهانی در عرصه تجارت، سبب گردیده تا کشورهای تولیدکننده نفت نیز به عواید شمول نفت در این سازمان توجه داشته باشند.

WTO" مبتنی بر عدم تبعیض به شکل MFN و رفتار ملی است. اگر برای قانون رقابت (de jure) اعمال شود، به نظر نمی­رسد دشواری‌های عمده­ای در ارتباط با مقررات WTO وجود داشته باشد که عدم تبعیض را الزام­آور کنند" Woolcock Stephen 2002:5 ).)

1.  اصل کامله الوداد و موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت:

در صورتی که نفت وارد سازمان گردد با اجرای مواد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و اصل کامله الوداد، تولید و تجارت نفت و همچنین مشتقات آن متاثر از مواد گات و اصل مزبور خواهد گردید.

2.   موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتز):

کشورهای صادر کننده نفت می‌توانند از کلیه امور خدماتی از قبیل خدمات بیمه‌ای و مدیریتی، مشاوره‌ای در خصوص اکتشاف و حفاری و بهره‌برداری، طراحی و ساخت تجهیزات، و سایر نوآوری‌های که در عرضه و  توریع نفت استفاده کنند.این موافقتنامه به صورت غیر مستقیم تجارت نفت و مشتقات ان را متاثر می‌سازد..

3. موافقتنامه راجع به تدابیر سرمایه‌گذاری مرتبط با تجارت(TRIMs)

این موافقتنامه ارتباطی با سیاست های سرمایه‌گذاری ندارد، در نتیجه بر عملیاتهای بالادستی بی تاثیر می‌باشد ولی به دنبال ایجاد تسیهیلات اجرای سرمایه‌گذاری است، همچنین به موانع و اقداماتی که ناقض گات ازجمله ماده 3 و ماده6 هستند ارتباط می‌یابد، از قبیل محدود کردن سرمایه گذار در بازار های خارجی و یا اجبار آنها در بکارگیری  نیروهای و امکانات داخلی و یا خرید داخلی و غیره.

" از آنجا که توافقنامه TRIMs اساسا موضوع عرضه کالا و خدمات برای تولید محصول در داخل کشور را تحت پوشش قرارمیدهد، به کشورهای صادرکننده نفت اجازه نخواهد داد پالایشگاه‌ها و صنایع پتروشیمی خود را مجبور کنند تا بجای واردات نفت و مواد مورد نیاز خود از خارج، این مواد را صرفا از داخل تامین کنند. به همین ترتیب TRIMs دولت ها را از محدود ساختن خریدهای شرکت های نفتی به بازارهای داخلی، منع خواهد ساخت"(غیبی، 1385 :70).

با وارد شدن نفت به مقررات سازمان تجارت جهانی، کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت این فرصت را بدست خواهند آورد تا از بهترین تکنولوژی های مربوطه و مدیریتی بدون واهمه از اعمال تحریمها بهره ببرند.

4.  موافقتنامه راجع به سوبسید و اقدامات جبرانی

 از آنجا که کشورهای در  توسعه یافته از عمده مصرف کنندگان نفت می‌باشند، این کشورهای به دلیل عدم شمول بودن نفت در سازمان تجارت جهانی اقدام به پرداخت یارانه‌های انرژی به اقشار مختلف جامعه می‌کند، درحالیکه به موجب موافقتنامه مزبور، درصورتی که کشورها از یارانه‌های قابل تعقیب و ممنوع استفاده کنند،  هر یک از اعضاء می‌توانند به رکن حل و فصل اختلاف مراجعه کرده و یا اقدام مشابه انجام دهند. در این صورت با تحت پوشش قرار گرفتن نفت در مقررات سازمان، کشورهای صادرکننده نفت فرصت مناسبی را برای طرح دعوای خود در مرجع حل اختلاف پیدا می‌کنند.

"در مقررات سازمان تجارت جهانی، چهار نوع ضمانت اجرا و جبران خسارت معین شده است. این ضمانت اجراها عبارتند از:«توصیه‌ها»، «پیشنهادها»، «جبران» و «تعلیق امتیازات یا تعهدات" (شیروی،نظرنزاد، 1389 : 42).

5. . موافقتنامه حذف دامپینگ 

برای اینکه یکی از اعضاء سازمان بتوانند از دامپینگ استفاده کننده نخست باید آن کشور اثبات نماید که عمل دامپینگ صورت گرفته، و بعد از آن نشان دهد که دامپینگ اعمال شده باعث بروز خسارت به اقتصاد و صنایع آن کشور گردیده است و در آخر رابطه به بین دامپینگ و خسارات وارده را مشخص  سازد.کشورهای مصرف کننده و توسعه یافته با این حربه اقدامات حمایتی را از صنایع خود بعمل آورده و رفتاری نابرابر را  از خود نشان می‌دهند. با شمول قرار گرفتن نفت در سازمان از رویه‌های غیر منصفانه در تجارت کالا جلوگیری کنند.

" اصل بودن  تجارت آزاد از یک سو و استثنا بودن امکان وضع عوارض اضافی برای مقابله با دامپینگ از سوی دیگر، اقتضا می‌کند که در صورت تردید در تفسیر برخی مواد موافقتنامه ضد دامپینگ، آنها به نفع تجارت آزاد و عدم تحقق دامپینگ تفسیر شوند. به تعبیر دیگر، در صورت وقوع دامپینگ، باید تفسیری مضیق از مقررات دامپینگ ارائه شده و اصل را بر عدم دامپینگ گذاشت"(خدایی نزاد، معصومه، عبدالله منادی سفیدان، 1394 : 40).

 

6. موافقت‌نامه موانع فنی فراروی تجارت (TBT)

این موافقتنامه با اتخاذ مقررات های لازم به دنبال 1.  حفاظت از سلامت و بهداشت انسانی 2. حفاظت از بهداشت جانوری و گیاهی 3. حفظ محیط زیست 4. ممنوعیت اقدامات فریبکارانه می‌باشد. البته باید توجه داشت که این مقررات، کشورهای عضوء را ملزم به داشتن استاندارد کالا نمیکند زیرا سازمان تجارت جهانی وظیفه تدوین استانداردها را به عهده ندارد. با توجه به موارد ذکرشده در صورت ورود نفت به سازمان تجارت جهانی با توجه به مشکلاتی و تاثیرات مخربی که استخراج و توسعه میادین نفتی بر محیط زیست باقی می‌گذارد، این کالا مشمول مقررات مزبور خواهد گردید. از طرفی الحاق نفت به کالاهای شمول مقررات سازمان موجب یکسان سازی آن مقررات  و حذف مقررات غیر ضروری خواهد گردید  و زمینه گسترش و نفوذ بیشتر آنان را به بازارهای بیشتر مهیا می‌کند.

شمول نفت در سازمان تجارت جهانی

تفاوت عمده ایی که بین گات و سازمان تجارت جهانی وجود داشت این بود که موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت بیشتر به تعرفه‌ها توجه داشت ولی سازمان تجارت جهانی ضمن توجه به تعرفه‌ها  به سرمایه‌گذاری، انرژی، مالیات، عوامل تولید، محیط زیست، یارانه و سایر عواملی که می‌تواند تجارت را متاثر سازد، توجه دارد.  علی رغم وجود احتمال تاثیرات منفی ناشی از  آزاد سازی تجارت کالا، عضویت در این سازمان رو به افزایش بوده و چتر حمایتی این سازمان نیز در گسترش و تنوع تجارت کالا و خدمات و مالکیت معنوی در حال گسترش می‌باشد.

"هر چند مقررات سازمان تجارت جهانی بطور عام تنظیم شده و بنابراین شامل نفت خام، گازطبیعی، میعانات گازی و مشتقات و فرآورده‌های نفتی می‌شود، اما نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی که به شکل طبیعی تولید می‌شود عملا از مقررات گات و سازمان تجارت جهانی استثنا شده است و تاکنون نیز هیچ اختلافی در این خصوص جهت حل و فصل به گات یا سازمان تجارت جهانی ارجاع نشده است"(شیروی،1393 :541).

یکی از تاثیراتی که سازمان تجارت جهانی می‌تواند بر بخش نفت بگذارد مربوط به سرمایه‌گذاری در بخشهای بالادستی و پایین دستی اکتشاف و استخراج نفت است که توسط  شرکت ها و کارتلهای نفتی صورت می‌پذیرد، این سازمان به دنبال حذف موانع سرمایه‌گذاری در عملیاتهای مذکور است.

"هرچند  نفت به صورت مستقیم در قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی مورد اشاره واقع نگردیده است، ولی موضوعات مرتبط با نفت در GAT/WTO وجود دارد که عبارتند از: محدودیت های صادراتی و قیمت گذاری دوگانه، تعرفه‌ها، مالیات های نفت و همچنین موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و موافقتنامه‌های راجع به حقوق دامپینگ و جبرانی، توافتنامه راجع به اقدامات سرمایه‌گذاری با تجارت(TRIMs) و موافقتنامه راجع به موانع فنی بر سر راه تجارت، موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات و کمیته تجارت و محیط زیست سازمان تجارت جهانی نیز در WTO وجود دارد(غیبی، 1385 : 58و59).

عوامل زیر مغایر با قوانین و رویه‌های حاکم بر سازمان تجارت جهانی است.

1. وجود قیمت های دوگانه نفت در بازار

2. وجود تفاوت در قیمت نفت صادراتی و قیمت نفت مصرفی در کشورهای تولید کننده

3. وجود انواع تعرفه‌ها و مالیات بر نفت که توسط کشورهای توسعه یافته بر نفت وارداتی وضع می‌شود

4. پرداخت یارانه‌ها برای گسترش سایر منابع انرژی به منظور مقابله با وابستگی نفتی توسط کشورهای مصرف کننده

همانند خدمات مرتبط با انرژی، اکثر کشورهای تولید کننده نفتی خواهان قرار گرفتن نفت درشمول قوانین کالاهای سازمان تجارت جهانی هستند ولی این درخواست تاکنون تحت تاثیرات تصمیمات سیاسی کشورهای صنعتی و قدرتمند عضو سازمان مسکوت مانده است. با وارد شدن نفت در سازمان تجارت جهانی کشورهای زیادی اعم از صادر کننده و مصرف کننده و کشورهای عضوء سازمان و غیر عضو  سازمان های نفتی را متاثر می‌سازد.علاوه بر استفاده از قوانین و رویه‌های سازمان تجارت جهانی، بکارگیری سیستم حل و فصل اختلافات تجاری نیز از جمله مزایایی هستند که کشورهای صادر کننده با شمول قرار گرفتن نفت در سازمان تجارت جهانی می‌توانند بدست آورند.

" معمولا تصور می‌شود که قوانین تولید کالاهای انرژی تحت شرایط موافقتنامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت قرار می‌گیرند، در حالیکه خدمات مرتبط با انرژی، از قبیل انتقال توزیع، تحت پوشش موافقت نامه عمومی تجارت خدمات(گاتز) قرار دارند"(Thomas Cottier:3)*

*سازمان تجارت جهانی، خدمات انرژی، بیانیه پیشینه دبیرخانه، S / C / W / 52 (9 سپتامبر 1998)، ص. 36

 به نظر می‌آید وضع موجود، درآمد هنگفتی را نصیب کشورهای مصرف کننده کرده است.از طرف دیگر تعدادی از کشورهای صادر کننده نفت نیز از قبیل ایران، عراق، لیبی، و سودان شمالی و جنوبی  هنوز به عضویت این سازمان در نیامده اند، الحاق این کشورها به سازمان تجارت جهانی می‌تواند موجب توجه بیشتر به آن کالا شده و تاثیرات متفاوتی را بر اقتصاد ان کشورها بگذارد.

"نفت با مسائل پیچیده دیگری نیز مرتبط است که سازمان تجارت جهانی به سادگی نمی‌تواند آن را تحت یوق خود درآورد.نفت از یک طرف با سرمایه‌گذاری خارجی مرتبط است و نمی‌توان آن را از حقوق وسرمایه‌گذاری بین‌المللی جدا نمود. از طرف دیگر، نفت یک کالای تجدید ناپذیر است که استفاده بی رویه از آن از طریق تسهیل صادرات باعث خواهد شد که این منابع باسرعت بیشتری رو اضمحلال رود بدون اینکه جایگزین مناسبی برای آن وجود داشته باشد. حفظ محیط زیست و نیل به توسعه پایدار از دیگر مسائل مرتبط با نفت است که باید در هر سیاستی لحاظ گردد. حق طبیعی و انحصاری کشورها بر منابع طبیعی خود از دیگر مسائلی است که در مورد نفت باید مد نظر قرار گیرد"(شیروی، 1393 :541).

سازمان تجارت جهانی به منظور مقابله با خسارت و احتمالا نابودی سایر تولیدکنندگان و صنایع داخلی یارانه‌های غیر قابل تعقیب و اعمال برخی تعرفه‌ها را مجاز دانسته است و از آنجا که هرگونه حمایت از صنایع داخلی تنها از طریق اعمال تعرفه‌هاست، لذا کشورهای اروپایی به همین علت به محصولات نفتی و پتروشیمی تعرفه‌های سنگینی را وضع نموده اند که این اقدام موجب کاهش فروش محصولات در بازار گردیده است.

"هزینه فرصت گاز تولید شده در خلیج فارس بسیار پایین است، زیرا بازار آن بسیار محدود می‌باشد. بنابراین، هزینه این خوراکیها  برای صنایع داخلی پتروشیمی به صورت کاملا رقابتی در سطح پایین قرار دارد که این منطقه را در بازراهای صادراتی دارای وضعیت کاملا رقابتی می‌سازد.در اواخر 1994، اتحادیه اروپا  به صورت پیش بینی شده ایی، تعرفه‌های سنگین را بر واردات پتروشیمی از عربستان سعودی و لیبی و روسیه که هیچ کدام عضو سازمان تجارت جهانی نبودند اعمال کرد"( بولتن تحولات بازار نفت،1379 : 48).

تصمیم گیری مقدار تولید و قیمت نفت

 کشورهای مصرف‌کننده که عموما کشورهای توسعه‌یافته هستند نقش اساسی را به عهده دارند و سازمانهای نظیر اوپک و معاهدات نفتی مانند پیمان منشور انرژی و پیمان سرمایه‌گذاری و ترانزیت، نقش مکمل را در این زمینه به عهده دارند. یعنی در این فرایند به جای عوامل تجاری و اقتصادی، تصمیمات سیاسی حاکم است.این تصمیمات سیاسی با اعمال کنترل های مالیات و تعرفه‌ها بر نفت، مقدار تقاضا را تعیین می‌کند.

" در سال 1998 درآمد مالیات بر فراوردههای نفتی که نصیب 4 دولت اروپایی شده است بیشتر از درآمد 11 کشور عضو اوپک بوده است. در حال حاضر به طور متوسط از یک دلار پولی که مصرف کننده بابت مصرف مواد نفتی می‌پردازد 70 سنت به عنوان مالیات به دولت وارد کننده نفت و فقط 20سنت به دولت تولید کننده نفت می‌رسد، در آلمان مصرف کننده،زمانیکه یک بشکه نفت15 دلار بود، 120دلار برای یک بشکه 159 لیتری نفت می‌پردازد، درحالی که از این قیمت چیزی بین 13-10 دلار نصیب تولید کننده می‌شود"(حائریان اردکانی، 1381 :13).

 

نتیجه

نفت یکی از کالاهایی است که در شمول کالاهای  سازمان تجارت جهانی قرار ندارد ولی موضوعات فراوانی در رابطه با نفت در برخی از موافقتنامه‌های سازمان وجود دارد. این کالا مشتقات زیادی دارد که بیشتر آنها در سازمان تجارت جهانی مشمول قوانین و رویه‌های آن سازمان می‌باشند و از آنجا که تاثیر سازمان تجارت جهانی بر بخش های مختلف اقتصادی رو به افزایش است، این احتمال نیز وجود دارد که تاثیرات قوانین و رویه‌های حاکم بر سازمان تجارت جهانی بر بخش نفت و انرژی نیز تسریع یابد. همچنین وارد شدن نفت به سبد کالاهای تحت شمول قوانین سازمان تجارت جهانی، خواه ناخواه این کالا مشمول قوانین و رویه‌های حاکم بر سازمان شده و ضمن اینکه به عنوان کالای تجاری محسوب می‌شود از حالت استراتژیک بودن نیز خارج می‌گردد.از سوی دیگر مقایسه درآمد کشورهای اروپایی از مالیات بر نفت وارد شده با درآمد کشورهای صادرکننده نشان می‌دهد که میزان درآمد مالیات در کشورهای اروپایی بسیار بیشتر درآمد کشور صادر کننده نفت می‌باشد. از سوی دیگر اروپاییان به منظور حفظ توان رقابتی در تولید کالاها و خدمات با آمریکا مجبور به حمایت از صنایع و تولیدات خود هستند، و از آنجا که هرگونه حمایت از صنایع و تولید کنندگان نقض قوانین و موافقتنامه‌های مورد پذیرش سازمان می‌باشد، این حمایت‌ها تنها از طریق پرداخت یارانه‌های انرژی و مالیات بر واردات نفتی قابل پرداخت است. به همین دلیل تاکنون هیچ کشوری از مطرح شدن نفت در کالاهای مورد حمایت سازمان حمایت نکرده است.

منابع

1. حائریان اردکانی، محمود، فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، شماره 45 و 44 زمستان 1381،ص13.

2. خدایی نژاد، منادی سفیدان، معصومه، عبدالله، بررسی خلاهای قانونی و مبانی فقهی حاصل از بحث دامپینگ در سازمان تجارت جهانی و حقوق حاکم برآن، کانون وکلای دادگستری،بهار و تابستان1394،شماره 37و38 ،ص31و40.

3. شیرخانی، محمدعلی، (1389)تئوری نفرین منابع یا نحوه مدیریت در آمدهای نفتی، فصلنامه سیاست،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،، دوره 40، شماره 2،ص 116

4. شیروی، عبدالحسین،(1393)، حقوق نفت و گاز، چاپ دوم،انتشارات نشر میزان،تهران.

5. شیروی، عبدالحسین، مهدی نظرنژاد(1389)، حل و فصل اختلافات ناشی از یارانه‌های صادراتی در سازمان تجارت جهانی، نشریخ حقوق، شماره 26 ،ص42.

6. غیبی، اکرم، بررسی مساِل اقتصادی انرژی، بهار 1385،شماره 3،ص70و58و59.

7.   Woolcock Stephen(2002). International Competition Policy and the World Trade Organization.

 

8.Thomas Cottier,Garba Malumfashi, Sofya Matteotti-Berkutova, Olga Nartova, joelle De Sepibus and Sadeg Z. Bigdeli (2009), energy in WTO law and policy.

آخرین مطالب نفتی در کانال رسمی نشریه دانش نفت در تلگرام
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
اخبار ويژه
سیزدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران که امروز و فردا با حضور ٣٨٥ شرکت داخلی و ٧٦ شرکت خارجی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود، ٦ نشست تخصصی و یک نمایشگاه جانبی هم خواهد داشت.
در گرمای کشنده دریای کارائیب کارگرانی در لباس غواصی با دستان خود مشغول پاک کردن نفت خام از بدنه کاسپین گالاکسی هستند؛ نفتکشی که آنقدر کثیف است که اجازه ورود به آبهای بین المللی را ندارد.

يادداشت روز
اجلاس اوپک 175 با تصمیم بر کاهش یک میلیون و دویست هزار بشکه‌ای نفت در وین به پایان رسید اما نمی‌توان از آینده نامعلوم این سازمان 58 ساله اظهار نگرانی نکرد.
بر اساس آمار منتشر شده بانک جهانی نمودار شدت انرژی ایران در چند سال اخیر روندی تقریبا صعودی دارد؛ یعنی نه تنها شدت انرژی کاهش پیدا نکرده بلکه در بازه ۱۴ ساله افزایش پیدا کرده است.
محسن دلاویز، مشاور وزیر نفت و مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت/ انرژی در اقتصاد و امنیت سیاسی کشورها نقشی اساسی دارد و نحوه مصرف آن نیز تعیین کننده درجه توسعه یافتگی کشورهاست.

يادداشت
علیرضا سلطانی، کارشناس حوزه انرژی/ گستردگی و تنوع منابع نفت و گاز از یک سو و پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی در کشور، ایران را به یکی از بالاترین کشورهای مصرف کننده سوخت‌های فسیلی بدل کرده، مصرف گاز طبیعی در ایران معادل مصرف گاز در کشور چین و همچنین معادل کل مصرف کشورهای حوزه اتحادیه اروپاست.
حسین علیمراد، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی/ شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند به عنوان یک حامی در فرآیند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری حضور یابد.
محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس/ با افزایش نرخ دلار نزدیک به هزاران میلیارد تومان درآمد مازاد برای دولت ایجاد شده است و بانک مرکزی پاسخی در خصوص محل هزینه‌کرد این درآمد نمی‌دهد.
علی شمس اردکانی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران/ در این سال‌ها بهتر بود به‌جای آن که منبع درآمد ایران، پول نفت باشد، از آن در سرمایه‌گذاری برای تولید و اشتغال‌زایی استفاده شده بود؛ چراکه نفت دارایی نسل بعدی است و کسی حق حراج آن را ندارد.
احمد محبی، کارشناس انرژی/ خیز آمریکا و عربستان برای تصاحب بازار گاز عراق که با هدف کاهش نفوذ اقتصادی ایران در عراق و ایجاد بازاری جدید برای خود است، اگرچه راه به جایی نخواهد برد اما نیازمند توجه و هوشیاری کشورمان است.
گفتمان
تنها حمایتی که ما لازم داریم این است که کارفرمایان محترم مطالبات را سر موعد پرداخت کنند. متاسفانه در حال حاضر مطالباتی داریم که از اسفند ۹۴ تا به امروز مانده است و هنوز پرداخت نشده است.
مزیت‌هایی از جمله بازار گسترده فروش، حجم کم محموله‌ها و تبادلات مالی خرد فرآورده‌های نفتی نسبت به نفت خام موجب می‌شود که تحریم فروش فراورده به راحتی تحریم نفت خام صورت نپذیرد.
ایران با وجود منابع غنی نفت بالاترین رتبه شدت مصرف انرژی را حتی نسبت به کشورهای نفت‌خیز دارد.
دو عضو اوپک، سردمداری جهانی ضدیت با ایران را در بازار نفت به‌عهده گرفته‌اند. این کاملا روشن است. این کار نه در عالم همسایگی و نه در عالم همکاری، صحیح نیست.
حسن خسروجردی، رییس سابق اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی/ درباره مانع اصلی فروش نفت در بورس بایستی گفت: وزارت نفت توقع دارد بر خلاف رویه‌های جهانی در ازای فروش نفت خام به بخش خصوصی، بهای محموله را در موعد تحویل و به صورتی نقدی دریافت کند.

صفحه نخست

|

اخبار نفت

|

گفتمان

|

مقالات

|

ياداشت روز

|

يادداشت اول

|

مزايده و مناقصه

|

گالري تصاوير

|

درج آگهي

|

سايتهاي مرتبط

|

آرشيو PDF

|

درباره ما

|

تماس با ما

© Copyright 2011 daneshenaft.ir All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :