Daneshenaft logo
یکشنبه 1 بهمن ماه 1396 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان 
Print Send to Friends
سه شنبه 7 آذر ماه 1391 | کد مطلب : 6953
ارزیابی نمایندگان مجلس از وضعیت ایران برای دبیركلی اوپك: باید رایزنی ها را تقویت كنیم ‌
دبیر كلی اوپك حق ایران است


دانش نفت: با نزدیك شدن زمان انتخابات سكانداری سازمان اوپك، كمیته ای در سازمان كـشـورهـای صـادركننـده نفـت تشكیـل شـد تـا توانمندی های نامزدهای 4 كشور عربستان، ایران، عراق و اكوادور برای این تصدی این مقام بررسی شـود.

كـمـيـتـه مـذكـور بـا ارزيابي ويژگي هاي كانديداها، نتيجه گزارش خود را به نشست 162 اعضاي اوپك ارائه مي دهد تا اعضا بر اساس اين گزارش درباره انتخاب دبيركل جديد تصميم گيري كنند و اواسط دي ماه امسال برابر با آغاز سال ميلادي جديد، البدري دبيركل فعلي اين سازمان مسند خود را به دبير كل آتي تحويل دهد. در خصوص كسب اطلاع از نظرات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از وضعيت كشورمان براي جلوس در اين جايگاه مهم و موثر، گفتگويي با تني چند از اعضاي كميسيون انرژي خانه ي ملت انجام داديم كه بخش هايي از آن در ادامه مي آيد:  ‌
محمد سعيد انصاري؛ نماينده مردم آبادان:
ايران توانمندي رياست اوپك را دارد  ‌
مـحـمـد سـعـيـد انصاري؛ نماينده مردم آبادان و عضو كــمـيـسـيــون انــرژي مـجـلــس شوراي اسلامي ضمن اشاره به اين نكته كه انتخاب دبيركل اوپك به‌دليل عدم اجماع اعضا بر يك كانديدا در اجلاس 161 در خرداد ماه سال جاري به نتيجه نرسيد و به اجلاس آذر ماه اين سازمان موكول شد، در اين خصوص به خبرنگار پارلماني دانش نفت گفت:  مطابق با قوانين و اساسنامه ها دبيركل يـك سازمان مانند اوپك بايد نمايندگي همه ي اعضاي اين مجموعه را عهده دار باشد و منافع آنان را تأمين كند اما آن چه كه درباره ي اين سازمان ويژه، بر حساسيت موضوع مي افزايد اين است كه انتخاب دبـيـركـل اوپك به‌عنوان رئيس دبيرخانه سازمان كشورهاي صادركننده نفت، به‌دليل نقش نفت در جهان و تاثيرات بازار انرژي بر اقتصاد و سياست دنيا از اهميتي دوچندان برخوردار مي شود.  ‌عضو كميسيون انرژي مجلس ادامه داد: در حال حاضر غرب و نيز اتحاديه اروپا انتخاب عربستان را براي تداوم رفتارهاي ضد ايراني خود مطلوب مي دانند و از آن جايي كه اين انتخاب را سياسي كرده اند، لذا ايران بايد تلاش بيشتري صورت دهد تا بتواند دبيركل اوپك شود، چرا كه انتخاب عربستان كه با اهداف سياسي پيشنهاد جايگزيني نفت خود را به جاي نفت ايران در عرصه‌هاي بين المللي مطرح كرد و هـمـچـنين حركات ديگري نيز برخلاف منافع اعضاي اوپك از اين كشور مشاهده شده است، عقلاني و منطقي نخواهد بود. ترديدي نيست كه انتخاب ايران به معني تثبيت، حفظ، تقويت و ارتقا جايگاه ايران در منطقه و جامعه بين الملل خواهد بود و حال كه تحريم هاي نفتي عليه كشورمان تشديد شده است، اگر دبير كل اوپك شويم، از سويي غرب و اتحاديه اروپا ناكام مي مانند و از سوي ديگر دستاوردهاي مهمي براي ايران به همراه خواهد داشت، چه اين كه ما توانمندي و پتانسيل اين مقام را داريم اما تلاش هايي كه براي انتخاب عربستان مي‌شود نبايد مانع از حضور قدرتمند كشورمان شود.  ‌وي در پايان تأكيد كرد: عواملي كه هم اكنون به تقويت جايگاه عربستان براي تصدي مقام دبيركلي اوپك فعاليت مي كنند، نبايد سبب شوند كه ايران نخواهد به جايگاهي كه شايستگي اش را دارد برسد.  
سيدموسي موسوي؛ نماينده لامرد و مهر:
دبيركلي ايران گامي براي تداوم بي اثري تحريم ها  ‌
دكتر سيدموسي موسوي؛ نماينده مردم لامرد و مهر در مـجـلـس شـوراي اسلامي در خصوص انتخاب دبيركل آتي به خبرنگار دانش نفت گفت: سازمان كشورهاي توليد كننده و صادر كننده نفت، سازماني بـسـيار مهم و تأثير گذار در سرنوشت صنعت نفت در سراسر جهان است، از اين رو براي تنظيم منصفانه و مطابق با قوانين بازار انرژي دنيا ضرورت دارد كه دبير كل مستقل باشد و بتواند اين مسئوليت خطير را به خوبي در مسير منافع همه‌ي اعضاي سازمان انجام دهد.  ‌اين عضو كميسيون انرژي در ادامه يادآور شد: كشورمان، غلامحسين نوذري، وزير نفت اسبق ايران، عربستان سعودي، مجيد منيف، نماينده هيأت عامل اين كشور در اوپك، عراق، سمير الغضبان، مشاور ارشد نخست وزير در امور انرژي و اكوادور، ويلسون پاستور، وزير نفت كنوني اين كشور را به عنوان نمايندگان خود براي سمت دبير كلي اوپك معرفي كرده اند و هر چهار نامزد براي حضور در اوپك به عنوان دبير كل تلاش مي كنند، اما آن چه اهميت دارد اين است كه فردي كه انتخاب مي شود، استقلال عمل داشته باشد و از سياست هاي غرب در عرصه صنعت نفت پيروي نكند و با اين توضيحات عربستان نمي تواند گزينه ي مناسبي باشد، چرا كه غرب براي توفيق اين كشور كوشش مي كند تا با انتخاب دبير سعودي بتواند برنامه هاي خود را پيش ببرد و البته اعضا بايد با هوشمندي و درايت نسبت به انتخاب اقدام كنند تا چنين اتفاقي روي ندهد.  ‌وي تصريح كرد: غرب و اتحاديه اروپا با تشديد فشارهاي خود بر كشورمان، قصد اجراي نقشه هاي ضد ايراني را دارند و حال كه حضور دبيركلي از عربستان به فراهم آمدن بستر انجام پروژه هاي آنان كمك مي كند، تمام توان خود را به كار بسته اند تا سياست هاي نفتي را نيز بيش از گذشته براساس اقدامات خود تعيين كنند.  ‌موسوي همچنين خاطرنشان كرد: سياست هاي محوري سازمان اوپك توسط دبيركل اين سازمان مشخص مي شود، لذا حال كه مسائلي مانند تعيين سقف توليدي و ... درگرو تصميمات دبيركل آتي خواهد بود و موضع عربستان و كشورهاي غربي در اين خصوص همزمان با تحريم نفت كشورمان مشخص است بايد همه ي اقدامات لازم را صورت دهيم تا با تكيه به توانمندي ها دبير كلي اوپك را از آن ايران سازيم و فعاليت هاي خود را براي بي اثر ساختن تحريم ها و فشارهاي دشمنان توسعه دهيم و نيز توسعه صنعت نفت را با سرعت بيشتري محقق كنيم.  ‌وي در پايان سخنان خود افزود: غرب نمي خواهد ايران به اين مقام دست يابد چرا كه منافع غرب با دبـيــركـلــي ايــران تــأمـيـن نخـواهـد شـد، لـذا بـايـد توانمندي‌هاي خود را به منصه ي ظهور بگذاريم و اجازه ندهيم دشمنان در اين انتخابات به نفع خود عمل كنند.  ‌
موسي احمدي؛ نماينده دير، كنگان و جم:
تقويت رايزني ها براي دبيركلي ضروري است  ‌
مـوسي احمدي؛ نماينده مردم دير، كنگان و جم و عضو كــمــيـسـيــون انــرژي مـجـلــس شوراي اسلامي نيز در همين رابطه به خبرنگار دانش نفت گـفت: دبيركل اوپك از نظر قوانين داخلي اين سازمان بايد داراي شــاخــص‌هــايـي چـون تسلـط بـه بـازارهـاي نفـت جهـان، تسلط به زبان انگليسي، حضور در را‡س وزارت نفت در كشور متبوع خود باشد. همچنين دبيركل اوپك در هدايت دبيرخانه و در تصميم گيري هاي سرنوشت ساز در سازمان بسيار مهم و موثر است، لذا انتخاب فرد شايسته و اصلح براي تصدي اين مقام ضروري است.  ‌نماينده مردم دير، كنگان و جم افزود: ايران از بزرگترين توليد كنندگان و صادر كنندگان نفت دنياست، رهبري نم را عهده دار است و توانمندي ها و پتانسيلش براي حضور در اين پست بر كسي پوشيده نيست، ما هم ظرفيت توليد بالا داريم، هم در عــرصــه جــوامــع جـهــانــي از مــوقـعـيــت مـنـاسبـي برخورداريم، از اين رو چنانچه اقدامات لازم در اين خصوص صورت گيرد و با رايزني هاي موثر با ديگر كشورها ارزش ها، امكانات و توانايي هاي كشورمان در عرصه صنعت نفت معرفي شوند، مي توانيم به اين جايگاه دست يابيم و علاوه بر تأمين منافع كشورهاي عضو به جهت دهي سياست ها در حوزه ي تحريم ها نيز حركت كنيم و البته آن چه در اين بين نبايد از نظر دور بماند اين است كه عربستان در حال حاضر مـــوقـعـيــت خــوبــي دارد كــه اگــر بــراي مـعــرفــي شايستگي‌هاي ايران رايزني هاي لازم صورت نگيرد، شانس خود را از دست خواهيم داد و با دبيركلي عربستان كه اعتمادي به برنامه ها و سياست هايش در ميان ديگر اعضا نيست، غرب خواهد توانست به اهداف خود دست يابد.  ‌اين عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ضمن بيان اين نكته كه اوپك سازماني است كه سياسي‌ترين و استراتژيك‌ترين كالاي جهان را مديريت مي‌كند، گفت: بنابراين تصدي پست دبيركلي اوپك براي اعضاي آن حائز اهميـت ويژه است.وي افزود: دبيركل اوپك در تصميم‌گيري‌هاي اصلي اوپك حق راي ندارد، اما زمينه سازي براي تصميم‌‌گيري در مورد مسائل ويژه به عهده دبيركل اين سازمان است، لذا دبيركل اوپك علاوه بر سابقه مديريتي در كشور خود بايد از توان ويژه در ديپلماسي نفتي و تاثيرگذاري بر تصميمات اوپك برخوردار باشد.اين عضو كميسيون انرژي ضمن اشاره به زمان كمي كه تا انتخابات باقي مانده است، تصريح كرد: از سال 1983 ميلادي تاكنون كشورهاي ليبي، اندونزي، ونزوئلا و نيجريه هر كدام سه بار و كشورهاي امارات‌ عربي متحده و كويت هر كدام يك بار بر كرسي دبيركلي اوپك تكيه زده‌اند  و حال كه ايران چهره‌اي مقبول نزد رسانه‌هاي جهاني و هيات‌هاي بين‌الملل را به عنوان نامزد ايران براي دبيركلي سازمان كشورهاي صادركننده نفت معرفي كـرده اسـت، رايـزنـي‌هـاي منـاسـب بـراي معـرفـي تـوانـمـنـدي هـاي كـانديداي ايران كه از زمره ي چهره‌هاي شاخص صنعت نفت است، مي تواند گام هاي ارزشمندي در مسير انتخاب كشورمان به عنوان دبير كل اوپك بردارد.  ‌وي تبيين كرد: با توجه به شرايط كنوني اقتصاد جهاني و نيز وضعيت كنوني كشورمان در تقابل با تحريم هاي دشمنان و با عنايت به اين كه اگر در جلسه آذر ماه هيچ يك از كانديداها نتواند حائز اكثريت آرا شود، براي سال 2013 ميلادي فردي به طور موقت دبير كل مي‌شود تا اعضا به جمع‌بندي برسند و براساس راي گيري، فردي را به عنوان دبير كل دائم انتخاب كنند، لذا بايد فعاليت هاي كشورمان براي انتخاب گسترش يابد و از آن جايي كه اقدامات ايران تمامي بر اساس قانون و فعاليت هايي سالم است، بايد اميدوار بود تا در اين انتخابات پيروز شود و در مقامي كه صلاحيتش را دارد حضور يابد.  ‌به گزارش دانش نفت، به نظر مي رسد آنچه نقش دبيركلي را براي ايران و ديگر كشورهاي عضو اوپك و حتي ساير كشورهاي جهان با اهميت كرده است، كسب وجهه و برخورداري از اين امتياز ويژه در سطح جهاني است. از سال 1983 ميلادي؛ يعني بعد از اينكه هر كدام از كشورهاي عضو اوپك توانستند براي يك بار سمت دبيركلي اوپك را تصاحب كنند، انتخاب دبيركل بر اساس اجماع وزرا صورت گرفته است. از آن سال تاكنون دو قدرت اول اوپك، يعني ايران و عربستان هنوز نتوانسته اند براي بار دوم اين سمت را به دست بگيرند.از همين رو مهندس رستم قاسمي؛ وزير نفت ايران، براي اين دوره دبيركلي اوپك، مهندس غلامحسن نوذري وزير نفت دولت نهم ايران را كه چهره‌اي مقبول نزد رسانه‌هاي جهاني و هيئت‌هاي بين‌الملل به شمار مي رود، به عنوان نامزد ايران براي اين سمت در سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) معرفي كرده است.همزمان با آغاز شمارش معكوس براي برگزاري نشست پيش روي وزيران نفت عضو اوپك، چهار كشور ايران، عربستان‌سعودي، عراق و اكوادور براي تصاحب صندلي دبيركلي اوپك برنامه‌ريزي كرده‌اند.درحالي كه از سوي ايران، مهندس غلامحسين نوذري براي حضور در دبيرخانه اوپك در وين آماده مي شود، كابينه عراق غضبان 67 ساله را براي احراز پست دبير كلي اوپك معرفي كرده است. وي هم‌اكنون مشاور ارشد نخست‌وزير عراق است. غضبان در سال‌هاي 2004 تا 2005 ميلادي وزير نفت عراق بوده است. همچنين عراق دو بار تاكنون توانسته است سمت دبيركلي اوپك (يك بار جانشين دبيركل) را به خود اختصاص دهد.اين درحالي است كه عربستان پيش از اين ماجد عبدالله المنيف را براي احراز اين پست معرفي كرده بود. از سوي ديگر، همزمان با آغاز رقابت ايران و عربستان سعودي، اكوادور به عنوان كوچك‌ترين توليد كننده نفت اوپك نيز در حال معرفي نامزدي براي جايگزيني با عبدالله البدري ليبيايي است و ويلسون پاستور وزير نفت اين كشور را براي احراز اين پست معرفي كرده است. دبيركلي اوپك بالاترين مقام اجرايي اوپك است كه  هم‌اكنون در اختيار عبدالله البدري ليبيايي قرار دارد كه دوره مسئوليت وي تا پايان سال‌جاري ميلادي به پايان مي‌رسد و اعضا بايد گزينه جايگزيني را براي وي بيابند.  ‌در ماده 28 اساسنامه اوپك درباره انتخاب دبيركل آمده است: كنفرانس، دبيركل را براي يك دوره سه ساله منصوب خواهد كرد كه اين مدت تصدي ممكن است يكبار براي همين دوره زماني تمديد شود. اين انتصاب براساس معرفي نامزد از سوي كشورهاي عضو و پس از بررسي و مقايسه صــلاحـيـت هـاي نـامـزدهـا صـورت مـي گيـرد.در اساسنامه اوپك حداقل شرايط شخصي براي احراز مقام دبيركل اين گونه ذكر شده است: دارا بودن 35 سال سن، دارا بودن درجه ليسانس از دانشگاهي معتبر در يكي از رشته هاي حقوق، اقتصاد، علوم، مهندسي يا مديريت بازرگاني، 15 سال تجربه كه چند سال از آن بايد در سمت هايي كه به طور مستقيم با صنعت نفت رابطه دارند و 5 سال از آن در سمت هاي مديريت يا مسئوليت هاي اجرايي بلند پايه صرف شده باشد و دارا بودن تجربه در شـركـت هـاي وابـسـتـه بـه دولت و زمينه هاي بـين‌المللي صنعت نفت، كه  مهندس نوذري؛ نماينده ايران در اين دوره واجد تمام شرايط ياد شده است.در مواد ديگر اساسنامه تصريح شده است: دبيركل بايد تبعه يكي از كشورهاي عضو سازمان باشد و پس از انتخاب در مقر سازمان مستقر شود. دبيركل در مقابل هيئت عامل، مسئول كليه فعاليت هاي دبيرخانه خواهد بود و وظايف ادارات مختلف از طرف و تحت اجازه و مديريت وي، انجام خواهد شد.دبيركل در كليه جلسات هيئت عامل شركت كند و در صورتي كه  قادر به شركت در جلسات هيئت عامل نباشد، مقام مسئول دبيرخانه در چنين جلساتي به نمايندگي از طرف دبيركل شركت خواهد كرد.در ماده 29 اساسنامه اوپك نيز وظايف دبيركل اوپك شامل اين موارد است: سازماندهي واداره كار سازمان، مراقبت در انجام وظايف و تكاليفي كه به عهده ادارات مختلف دبيرخانه گذاشته شده است، تهيه گزارش براي ارائه به هر جلسه هيئت عامل در مورد مسائلي كه مستلزم ملاحظه و تصميم گيري است، مطلع كردن رئيس و سـايـر اعضـاي هيئت عامل از كليه فعاليت هاي دبيرخانه و مطالعات انجام شده توسط آن و پيشرفت اقداماتي كه در جهت تحقق قطعنامه هاي كنفرانس صورت گرفته است، مراقبت در انجام به موقع وظايفي كه ممكن است كنفرانس يا هيئت عامل به عهـده دبيـرخـانـه محـول كـرده بـاشنـد، ذكـر شـده است.ايران اين بار براي دست يابي به دبير كلي اوپك با دستي پر به ميدان آمده و يكي از چهره هاي كارآمد صنعت نفت خود را براي تصدي اين كرسي كليدي معرفي كرده است، مهندس غلامحسين نوذري نامزد ايران براي سمت دبير كل اوپك، در سال 1333 در كازرون استان فارس متولد شد. وي داراي مدارك فوق ليسانس مديريت صنعتي از دانشگاه تهران (71-68)، مهندسي كاربردي نفت از دانشگاه صنعت نفت (68-64) و ليسانس مهندسي خاك شناسي از دانشگاه اهواز (61-55) است.وزير نفت جمهوري اسلامي ايران در دولت نهم (88-86)، نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در دوره چهارم و پنجم (79-71)، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي (74-71)، عضو كميسيون نفت و نايب رئيس اول كميسيون نفت (74-71) و عضو كميته تلفيق بودجه مجلس (79-71) سوابق سياسي، مديريتي و حاكميتي مهندس نوذري را شامل مي شود.شايد سوابق اجرايي وي بتواند بيشتر نظر اعضاي اوپك را جلب كند، زيرا در اين سوابق مديرعامل شركت ملي نفت ايران (86-84)، رئيس هيئت مديره شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب (86-84)، رئيس هيئت مديره شركت هاي ملي نفت و گاز پارس، نفت مركزي، شركت مهندسي و توسعه نفت و فلات قاره ايران (86-84)، مديرعامل شركت نفت مناطق مركزي ايران (86-81)، رئيس هيئت مديره شركت ملي حفاري ايران (86-82)، عضو هيئت مديره و مدير طرح هاي افزايش توليد نفت خام در شركت مهندسي و توسعه نفت (82-79) به چشم مي خورد.فعاليت هاي بين المللي مهندس نوذري در حوزه انرژي نيز به اين شــرح اســت: حـضـور مـوثـر در تـشـكـيـل مـجـمـع كشورهاي صادر كننده گاز )GECF(‌، ايفاي نقش سازنده در نشست وزيران اوپك، راهبري و مديريت قوانين خصوصي سازي در صنعت نفت ايران، ايجاد و راهبـري پـروژه بورس نفت ايران، مديريت و راهبري پروژه هاي انتقال منابع نفت و گاز كشورهاي آسياي ميانه به خليج فارس، مديريت و راه اندازي بـزرگ تـريـن سامانه هوشمند سوخت در منطقه خاورميانه، راهبري پروژه اصلاح ساختار شركت ملي نفت ايران (طرح نصر) و حضور و ارائه مقالات و سخنراني هاي متعدد در اجلاس هاي بين المللي حوزه نفت و گاز جهان.
برنامه‌هاي اعلام شده از سوي مهندس نوذري براي دبيركلي اوپك با تأكيد بر تضمين عرضه انرژي تنظيم و ارائه شده كه عناوين آنها به شرح زير است:
-‌ تعهد براي تأمين عرضه پيوسته انرژي جهان
-‌ اثرگذاري مثبت بر رشد اقتصاد جهاني
-‌ بهبـود درك متقـابل ميان توليدكنندگان و مصرف كنندگان
-‌ ارتقاي سطح همكاري‌ها ميان اعضاي اوپك و غيراوپك
-‌ ارتقاي سطح عملكرد دبيرخانه سازمان
-‌ تـضـمـيــن عــرضــه مـطـمئـن نفـت از سـوي كشورهاي عضو اوپك
بررسي دقيق كارنامه نامزدهاي شركت كننده نشان از رقابتي سخت دارد كه هر يك از شركت كنندگان كارنامه اي درخشان در حوزه هاي مورد تاكيد اوپك را يدك مي كشد و مهندس نوذري بايد با رقيبان سرسختي روبرو شود.  ‌
نبايد از نظر دور داشت كه ايران پايگاه محكمي را در ميان كشورهاي توليد كننده و صادر كننده نفت و گاز داراست و در سازمان اوپك نيز از طيف نفوذ گسترده اي برخوردار است و چنانچه موفق به پيروزي در اين انتخابات شود، اين جايگاه بيش از پيش تثبيت خواهد شد، لذا در اين مسير نبايد از كنار هيچ راهكاري همچون رايزني هاي موثر و تعاملات ديپلماسي بي تفاوت گذشت
آخرین مطالب نفتی در کانال رسمی نشریه دانش نفت در تلگرام
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
اخبار ويژه
سیزدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران که امروز و فردا با حضور ٣٨٥ شرکت داخلی و ٧٦ شرکت خارجی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود، ٦ نشست تخصصی و یک نمایشگاه جانبی هم خواهد داشت.
در گرمای کشنده دریای کارائیب کارگرانی در لباس غواصی با دستان خود مشغول پاک کردن نفت خام از بدنه کاسپین گالاکسی هستند؛ نفتکشی که آنقدر کثیف است که اجازه ورود به آبهای بین المللی را ندارد.

يادداشت روز
حتی اگر در خوشبینانه‌ترین حالت، نفت‌داران بزرگ جهان همچون اوپک و روسیه عوامل متعدد کاهنده قیمت نفت همچون افزایش شاخص دلار، نفت‌شیل و افزایش میزان تولید نفت آمریکا و ذخایر جهانی نفت را نادیده بگیرند، به واقع نمی‌دانند با تهدید خودروهای برقی چه کنند؟!
از زمان تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یکی از مهم‌ترین اقداماتی که متعاقب توسعه بنگاه‌های بزرگ صنعتی و زنجیره‌های تامین این بنگاه‌ها صورت گرفت، توسعه منطقه‌ای بوده است.
آخرین نشست سالانه و سراسری سهامداران خرد و کلان هلدینگ خلیج فارس که در روزهای پایانی مهرماه برگزار شد، حامل یک پیام نوآورانه و جدید بود:

يادداشت
گروه مطالعات و تحقیقات دانش نفت/ دید صرف اقتصادی و کسب درآمد از برگزاری نمایشگاه و به تبع آن افزایش هزینه‌های شرکت در نمایشگاه با بهانه‌های واهی، رویه‌ای غلط و به شدت برخلاف منافع ملی و اقتصاد کشور است.
مقدم شركت‌كنندگان و بازدیدكنندگان را به چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت و انرژی كیش گرامی می‌داریم.
عبدالرسول دشتی/ هفته گذشته فرصتی فراهم شد تا به اتفاق تعدادی از مدیران هلدینگ خلیج فارس با سفر به لردگان از مراحل پیشرفت اجرائی این طرح بازدید داشته باشیم.
مریم شریعتی، كارشناس روابط عمومی و ارتباطات/ دانش روابط عمومی با آن كه عمری بیش از صدسال ندارد، اما چنان نقش حیاتی در تداوم موفقیت سازمان ها پیدا كرده است كه ناگزیر باید نگاهی اساسی به آن بیندازیم.
امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت/ استحکام درونی برجام و توازن منافع یکی از دلایل تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای از سوی ترامپ، رییس جمهوری آمریکا است.
گفتمان
دبیر مرکز تحقیقات بیماری‌های غیر واگیر پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران: اهمیت به تحقیقات، زیر‌ساخت‌ها را در کشور می‌سازد.
برای راحتی حال پرسنل و خانواده‌های محترم آنها مرکز مشاوره در یک فضای مناسب راه‌اندازی شده است. در 6 ماهه نخست سال 2500 نفر به این مرکز مراجعه داشته‌اند که از این تعداد 206 نفر بازنشسته بوده اند.
گزارش: مهدی فتحی/ دانش نفت: نفتکش سانچی ۹ روز در دل آب با آتش جنگید ولی در نهایت غرق شد و به زیر آب رفت اما ابهامات آن از قبیل چگونگی برخورد دو کشتی، دقایق پر التهابی که به دریانوردان گذشته است،‌ دلیل نجات نیافتن کارکنان و پرسش‌های دیگر همچنان در کانال‌های خبری رسمی و غیررسمی دست به دست می‌چرخد.
بر اساس مطالعات انجام شده، اقامت در مناطق مسکونی مجاور با صنایع پتروشیمی منجر به افزایش ریسک ابتلا به سرطان کبد، ریه، مغز و خون خواهد شد، هم چنین این آلودگی ها باعث ایجاد مشکلات باروری، عقیم شدن، سقط و تولد نوزادان دارای نقص ژنتیکی می شود.
The year 2018, for a few days since that day, has been good for oil, with the fall in storage, the oil price trend has risen and black gold has entered the canal at $ 68 per barrel.

صفحه نخست

|

اخبار نفت

|

گفتمان

|

مقالات

|

ياداشت روز

|

يادداشت اول

|

مزايده و مناقصه

|

گالري تصاوير

|

درج آگهي

|

سايتهاي مرتبط

|

آرشيو PDF

|

درباره ما

|

تماس با ما

© Copyright 2011 daneshenaft.ir All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :