فاز اول سیستم نرم‌افزاری بررسی حوادث در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران عملیاتی شد

مهندس علیرضا عیدک‌زاده رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در رابطه با لزوم راه اندازی این سیستم گفت: سیستم یادشده به منظور مدیریت اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه جهت جلوگیری از تکرار مجدد حوادث شامل حوادث انسانی اعم از پرسنلی و غیرپرسنلی، زیست محیطی شامل آب، هوا و خاک، تاسیسات سرمایه‌ای با بهره‌گیری از خدمات فنی تخصصی اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات این شرکت طراحی و اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران مهندس عیدک‌زاده افزود: این سیستم، فرایند بررسی و تحلیل حوادث با جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات در کلیه سطوح سازمانی از طریق ثبت اطلاعات توسط نمایندگان HSE در ستاد و شرکت‌های تابعه صورت می گیرد و با پیاده‌سازی ماتریس های ارزیابی سطوح حادثه، پیامد ها و ثبت آنها و همچنین بررسی علل احتمالی حوادث در سیستم به ارزیابی ریسک، مخاطرات و مدیریت متمرکز اطلاعات حوادث پرداخته می‌شود.

بر اساس این گزارش در فاز نخست این سیستم یکپارچه‌سازی اطلاعات این حوزه مستقر در ستاد، شرکت‌های تابعه و مناطق عملیاتی راه‌اندازی شده است و جهت بهره برداری در اختیار کارشناسان ذیربط قرار گرفت، همچنین با ثبت و تجمیع اطلاعات در فاز بعدی می توان به تحلیل ریشه ای وقوع حوادث و طراحی داشبوردهای مدیریتی پرداخت.

دوشنبه 12 خرداد ماه 1399
امانت داری و اخلاق مداری
استفاده از این مطلب فقط با ذکر منبع مجاز است.