Daneshenaft logo
شنبه 30 دی ماه 1396 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان 
صفحه پرینت ارسال به دوستان
شنبه 24 تیر ماه 1396 | کد مطلب : 11017
معرفی طرح اُنس:
ترویج مجموعه فرآیندهای بلوغ قابلیت و مدیریت و پایش خدمات فاوا
علی آذرکار (دبیر اجرایی اُنس)

با هدف ارتقای سطح استفاده اثربخش از فناوری اطلاعات در سطح بنگاه‌های اقتصادی کشور، سه شخصیت حقوقی (سازمان مدیریت صنعتی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، انجمن انفورماتیک ایران) با همکاری و مشارکت همدیگر، اقدام مشترکی که «اُنس» نامیده شده را آغاز کرده‌اند

 

استفاده از فناوری اطلاعات در کسب‌وکارهای امروزی نه تنها یک ضرورت که یک الزام است. نقشی که این فناوری طی سال‌های اخیر در رشد کسب‌وکار و توسعه بازار داشته، آن را در جایگاه یک عامل توان‌مندساز در بخش‌های مختلف صنعت قرار داده است. در عین حال، استفاده از فناوری اطلاعات، به دلیل تنوع و پیچیدگی‌هایی که همراه آن است، همواره یک دغدغه بنگاه‌های اقتصادی هم بوده است. تجربه نشان داده این فناوری به هر اندازه که توانسته بهره‌وری و عملکرد و سود بنگاه‌های اقتصادی را به نحوه چشم‌گیری افزایش دهد، در صورت عدم مدیریت و برنامه‌ریزی مناسب، به همان اندازه مخاطرات بسیار جدی و مهلکی را برای آن‌ها ایجاد کرده است. بنابراین، بنگاه‌های اقتصادی باید توانایی «استفاده و به‌کارگیری» موثر از فناوری اطلاعات را در خود پدید آورند تا بتوانند از تمامی مزایای آن بهره برده و مخاطرات استفاده از آن را کمینه کنند. بر اساس تجارب جهانی، این توان‌مندسازی یک فرآیند گام به گام بوده که در آن بنگاه اقتصادی به تدریج قابلیت مدیریت فناوری اطلاعات را کسب کرده و راه بلوغ را می‌پیماید.

«بلوغ سازمانی فناوری اطلاعات» در واقع ترجمان توانایی‌های بنگاه اقتصادی در مدیریت فناوری اطلاعات در سطح سرتاسر بنگاه اقتصادی، با توجه به پارامترهای مختلفی از جمله فرهنگ سازمانی، روندهای فناوری و عوامل بیرونی است. همان گونه که در مفهوم «بلوغ» نهفته است، این فرآیندی است که به یک باره اتفاق نمی‌افتد و بنگاه‌های اقتصادی لاجرم باید فرآیند بالغ شدن را از سر بگذرانند.

نقشی که توسعه فناوری اطلاعات در توسعه ملی می‌تواند داشته باشد، بر کسی پوشیده نیست. توسعه بازار نیز به نوبه خود از سویی در گرو ایجاد تقاضا برای استفاده از این فناوری توسط بنگاه‌های اقتصادی به منظور ارتقای کمّی و کیفی خدمات و محصولات و از سوی دیگر ظرفیت‌سازی در طرف عرضه است. روشن است زمانی تقاضا در طرف عرضه بوجود می‌آید که بنگاه در مسیر ارتقای بلوغ استفاده در فناوری اطلاعات قرار گرفته باشد و ضرورت به‌کارگیری آن را به عنوان یک توان‌مندساز در تمامی فعالیت‌های خود، احساس کرده باشد. طی این مسیر بلوغ، نیازمند دریافت خدمات مشاوره‌ای توسط بنگاه‌های اقتصادی و تبیین نیاز به استفاده از این فناوری برای آن‌ها است.

بر اساس آنچه ذکر شد و با هدف ارتقای سطح استفاده اثربخش از فناوری اطلاعات در سطح بنگاه‌های اقتصادی کشور، سه شخصیت حقوقی (سازمان مدیریت صنعتی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، انجمن انفورماتیک ایران) با همکاری و مشارکت همدیگر، اقدام مشترکی که «اُنس» نامیده شده را آغاز کرده‌اند. این اقدام مشترک طی تفاهم‌نامه‌ای که در سال 1392 به امضا هر سه شخصیت حقوقی (رکن) رسید، رسماً معرفی و فعالیت‌های خود را آغاز کرد. نام اُنس برگرفته از نام سه رکن اصلی آن است («ا»: انجمن انفورماتیک ایران؛ «ن»: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور؛ «س»: سازمان مدیریت صنعتی).

«سازمان مديريت صنعتي» سوابق و ظرفيت خوبي در پيش¬تازي در ترويج مضامين نوين و برتر مديريت در کشور داشته و دارد و اهتمام دارد تا با اتکا به نام و سوابق و تجربه خود خدمات مشاوره را در کشور رونق داده و زمينه بهرهبرداري از آن را از طريق توسعه بازار گسترش دهد. این سازمان ترويج مديريت کيفيت و استانداردهاي سري 9000 در کشور، دورههاي آموزشي MBA، تعالي سازماني و EFQM، و مانند اينها را در سوابق خود داشته که بعضاً با همکاري موسسات و انجمن¬هاي علمي و تخصصي صورت گرفته¬ است؛ لذا بهخوبي از توانايي و ظرفيت تحريک و هدايت طرف تقاضا برخوردار است.

«سازمان نظام صنفي رايانه¬اي کشور» يک تشکل فراگير صنفي در حوره فناوری اطلاعات بوده و مشتاق توسعه خدمات مشاوره در این بازار بوده و است. مسئولين و برخی از اعضاي سازمان خود از خبرگان مدل بلوغ قابليت و استانداردهاي فرآيندي مديريت و پايش خدمات فاوا هستند که اهتمام ويژهاي در مسیر گسترش و توسعه آن در کشور داشته و دارند. اعضاي سازمان هم در قامت شرکت¬هاي ارائه‌دهنده خدمات مشاوره و هم در رداي بهرهبردار استانداردهاي مورد اشاره، يکي از ذينفعان اصلي رونق بازار خدمات مشاوره فرآيندهاي بلوغ قابليت و مديريت خدمات فناوری اطلاعات بوده که از انگيزه لازم براي نگاهي عملگرا و نتيجهخواه به موضوع برخور است.

«انجمن انفورماتيک ايران» به عنوان باسابقه‌ترین انجمن علمي در حوزه فناوری اطلاعات، توجه و اهتمام ويژهاي به مباحث مديريت خدمات فناوری اطلاعات داشته و «گروه تخصصي راهبري و مديريت خدمات فاوا» را برپا کرده و همايشها و دوره‌هاي آموزشي متعددي را در اين خصوص برگزار ميکند و علاوه بر آن، از ابزارهاي لازم براي اجراي کارگاههاي آموزشي برخط برخوردار است. رویکردی که انجمن و گروه تخصصي راهبري و مديريت خدمات فاوا، در ورود به مباحث تخصصي و بهروز حوزه فناوری اطلاعات دارند، قادر است تا نقش بهسزايي را در تقويت وجوه علمي و آموزشي این حوزه ايفا کند.

ماموریت اصلی اُنس، ترویج و بهبود قابلیت‌های مدیریت و راهبری فناوری اطلاعات در عرصه‌ صنعت و اقتصاد در طرف عرضه و تقاضا از طریق یک نقشه‌راه مدون است. ماهیت کارکردی این سه رکن به گونه‌ای است که بخش قابل توجهی از این بازار را، چه در طرف تقاضا (بنگاه‌های اقتصادی با کسب‌وکارهای مختلف و متنوع) و چه در طرف عرضه (بخش خصوصی و دانشگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات مورد نیاز) شناخته و با آن آشنا هستند.

نقشه‌راه سندی است که در آن چشم‌انداز و ماموریت اُنس و نیز برنامه‌ها و اقدامات لازم برای تحقق آن‌ها، پیش‌‌بینی شده است. روح حاکم بر تدوین این سند، ترویج است. علاوه بر آن تلاش شده تا موضوعاتی ترویج شوند که در صورت ایجاد تحرک در بازار تقاضا، ظرفیت عرضه‌ آن‌ها نیز وجود داشته باشد. استفاده حداکثری از پتانسیل‌های ارکان تفاهم‌نامه در مسیر تحقق نقشه‌راه، یکی دیگر از موضوعات مهم است. روشن است که با توجه به تاثیرگذاری نقطه‌ی آغازین بر موفقیت طرح، تحریک و آگاه‌سازی طرف تقاضا، در اولویت برنامه‌های ترویج قرار گرفته است. در نهایت اینکه هم‌زمان با آغاز تحریک بخش تقاضا، اقدامات ظرفیت‌سازی بخش عرضه انجام شده که منجر به تحریک و آگاه‌سازی طرف عرضه و تقویت عوامل توانمندساز در آن بخش خواهد شد.

اُنس از حیث کارکردی محیطی را برای ترویج و بهبود قابلیت‌های مدیریت و راهبری فناوری اطلاعات از طریق شناسایی طرف‌های عرضه و تقاضا و ایجاد بستری برای تعامل این دو فراهم می‌کند. به بیان دیگر، اُنس به مشابه کاتالیزوری است که تلاش دارد با تحریک طرف تقاضا و تشویق طرف عرضه، تسهیلاتی را در راستای بلوغ سازمانی بنگاه‌های اقتصادی در حوزه فناوری اطلاعات فراهم کند.

دبیرخانه «اُنس»، که هم اکنون مسئولیت‌های دبیرخانه‌ای آن بر عهده «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور» است، به منظور اجرای برنامه‌ها و طرح‌های پیش‌بینی شده در نقشه‌راه ایجاد شده است. «دبیر اجرایی» مسئولیت برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های نقشه‌راه را تحت نظر «کمیته راهبری» بر عهده دارد. كميته راهبري متشکل از نمايندگان طرفين و مشاوران ارشد به ‌انتخاب کميته مزبور، هدايت و راهبري كلان و نظارت عاليه اُنس را بر عهده خواهد داشت.

اطلاعات بیشتر در مورد دبیرخانه اُنس در وبگاه آن به آدرس ons-fava.ir آمده است. لازم به ذکر است که این دبیرخانه در بیست و سومین نمایشگاه الکامپ که از 30 تیر تا 2 مرداد سال جاری در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد، حضور داشته و اهداف و ماموریت‌های خود را معرفی خواهد کرد.

پست الکترونیک: [email protected]

 

آخرین مطالب نفتی در کانال رسمی نشریه دانش نفت در تلگرام
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
اخبار ويژه
سیزدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران که امروز و فردا با حضور ٣٨٥ شرکت داخلی و ٧٦ شرکت خارجی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود، ٦ نشست تخصصی و یک نمایشگاه جانبی هم خواهد داشت.
در گرمای کشنده دریای کارائیب کارگرانی در لباس غواصی با دستان خود مشغول پاک کردن نفت خام از بدنه کاسپین گالاکسی هستند؛ نفتکشی که آنقدر کثیف است که اجازه ورود به آبهای بین المللی را ندارد.

يادداشت روز
حتی اگر در خوشبینانه‌ترین حالت، نفت‌داران بزرگ جهان همچون اوپک و روسیه عوامل متعدد کاهنده قیمت نفت همچون افزایش شاخص دلار، نفت‌شیل و افزایش میزان تولید نفت آمریکا و ذخایر جهانی نفت را نادیده بگیرند، به واقع نمی‌دانند با تهدید خودروهای برقی چه کنند؟!
از زمان تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یکی از مهم‌ترین اقداماتی که متعاقب توسعه بنگاه‌های بزرگ صنعتی و زنجیره‌های تامین این بنگاه‌ها صورت گرفت، توسعه منطقه‌ای بوده است.
آخرین نشست سالانه و سراسری سهامداران خرد و کلان هلدینگ خلیج فارس که در روزهای پایانی مهرماه برگزار شد، حامل یک پیام نوآورانه و جدید بود:

يادداشت
گروه مطالعات و تحقیقات دانش نفت/ دید صرف اقتصادی و کسب درآمد از برگزاری نمایشگاه و به تبع آن افزایش هزینه‌های شرکت در نمایشگاه با بهانه‌های واهی، رویه‌ای غلط و به شدت برخلاف منافع ملی و اقتصاد کشور است.
مقدم شركت‌كنندگان و بازدیدكنندگان را به چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت و انرژی كیش گرامی می‌داریم.
عبدالرسول دشتی/ هفته گذشته فرصتی فراهم شد تا به اتفاق تعدادی از مدیران هلدینگ خلیج فارس با سفر به لردگان از مراحل پیشرفت اجرائی این طرح بازدید داشته باشیم.
مریم شریعتی، كارشناس روابط عمومی و ارتباطات/ دانش روابط عمومی با آن كه عمری بیش از صدسال ندارد، اما چنان نقش حیاتی در تداوم موفقیت سازمان ها پیدا كرده است كه ناگزیر باید نگاهی اساسی به آن بیندازیم.
امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت/ استحکام درونی برجام و توازن منافع یکی از دلایل تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای از سوی ترامپ، رییس جمهوری آمریکا است.
گفتمان
دبیر مرکز تحقیقات بیماری‌های غیر واگیر پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران: اهمیت به تحقیقات، زیر‌ساخت‌ها را در کشور می‌سازد.
برای راحتی حال پرسنل و خانواده‌های محترم آنها مرکز مشاوره در یک فضای مناسب راه‌اندازی شده است. در 6 ماهه نخست سال 2500 نفر به این مرکز مراجعه داشته‌اند که از این تعداد 206 نفر بازنشسته بوده اند.
گزارش: مهدی فتحی/ دانش نفت: نفتکش سانچی ۹ روز در دل آب با آتش جنگید ولی در نهایت غرق شد و به زیر آب رفت اما ابهامات آن از قبیل چگونگی برخورد دو کشتی، دقایق پر التهابی که به دریانوردان گذشته است،‌ دلیل نجات نیافتن کارکنان و پرسش‌های دیگر همچنان در کانال‌های خبری رسمی و غیررسمی دست به دست می‌چرخد.
بر اساس مطالعات انجام شده، اقامت در مناطق مسکونی مجاور با صنایع پتروشیمی منجر به افزایش ریسک ابتلا به سرطان کبد، ریه، مغز و خون خواهد شد، هم چنین این آلودگی ها باعث ایجاد مشکلات باروری، عقیم شدن، سقط و تولد نوزادان دارای نقص ژنتیکی می شود.
The year 2018, for a few days since that day, has been good for oil, with the fall in storage, the oil price trend has risen and black gold has entered the canal at $ 68 per barrel.

صفحه نخست

|

اخبار نفت

|

گفتمان

|

مقالات

|

ياداشت روز

|

يادداشت اول

|

مزايده و مناقصه

|

گالري تصاوير

|

درج آگهي

|

سايتهاي مرتبط

|

آرشيو PDF

|

درباره ما

|

تماس با ما

© Copyright 2011 daneshenaft.ir All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :