Daneshenaft logo
دوشنبه 23 مهر ماه 1397 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان 
صفحه پرینت ارسال به دوستان
شنبه 24 تیر ماه 1396 | کد مطلب : 11017
معرفی طرح اُنس:
ترویج مجموعه فرآیندهای بلوغ قابلیت و مدیریت و پایش خدمات فاوا
علی آذرکار (دبیر اجرایی اُنس)

با هدف ارتقای سطح استفاده اثربخش از فناوری اطلاعات در سطح بنگاه‌های اقتصادی کشور، سه شخصیت حقوقی (سازمان مدیریت صنعتی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، انجمن انفورماتیک ایران) با همکاری و مشارکت همدیگر، اقدام مشترکی که «اُنس» نامیده شده را آغاز کرده‌اند

 

استفاده از فناوری اطلاعات در کسب‌وکارهای امروزی نه تنها یک ضرورت که یک الزام است. نقشی که این فناوری طی سال‌های اخیر در رشد کسب‌وکار و توسعه بازار داشته، آن را در جایگاه یک عامل توان‌مندساز در بخش‌های مختلف صنعت قرار داده است. در عین حال، استفاده از فناوری اطلاعات، به دلیل تنوع و پیچیدگی‌هایی که همراه آن است، همواره یک دغدغه بنگاه‌های اقتصادی هم بوده است. تجربه نشان داده این فناوری به هر اندازه که توانسته بهره‌وری و عملکرد و سود بنگاه‌های اقتصادی را به نحوه چشم‌گیری افزایش دهد، در صورت عدم مدیریت و برنامه‌ریزی مناسب، به همان اندازه مخاطرات بسیار جدی و مهلکی را برای آن‌ها ایجاد کرده است. بنابراین، بنگاه‌های اقتصادی باید توانایی «استفاده و به‌کارگیری» موثر از فناوری اطلاعات را در خود پدید آورند تا بتوانند از تمامی مزایای آن بهره برده و مخاطرات استفاده از آن را کمینه کنند. بر اساس تجارب جهانی، این توان‌مندسازی یک فرآیند گام به گام بوده که در آن بنگاه اقتصادی به تدریج قابلیت مدیریت فناوری اطلاعات را کسب کرده و راه بلوغ را می‌پیماید.

«بلوغ سازمانی فناوری اطلاعات» در واقع ترجمان توانایی‌های بنگاه اقتصادی در مدیریت فناوری اطلاعات در سطح سرتاسر بنگاه اقتصادی، با توجه به پارامترهای مختلفی از جمله فرهنگ سازمانی، روندهای فناوری و عوامل بیرونی است. همان گونه که در مفهوم «بلوغ» نهفته است، این فرآیندی است که به یک باره اتفاق نمی‌افتد و بنگاه‌های اقتصادی لاجرم باید فرآیند بالغ شدن را از سر بگذرانند.

نقشی که توسعه فناوری اطلاعات در توسعه ملی می‌تواند داشته باشد، بر کسی پوشیده نیست. توسعه بازار نیز به نوبه خود از سویی در گرو ایجاد تقاضا برای استفاده از این فناوری توسط بنگاه‌های اقتصادی به منظور ارتقای کمّی و کیفی خدمات و محصولات و از سوی دیگر ظرفیت‌سازی در طرف عرضه است. روشن است زمانی تقاضا در طرف عرضه بوجود می‌آید که بنگاه در مسیر ارتقای بلوغ استفاده در فناوری اطلاعات قرار گرفته باشد و ضرورت به‌کارگیری آن را به عنوان یک توان‌مندساز در تمامی فعالیت‌های خود، احساس کرده باشد. طی این مسیر بلوغ، نیازمند دریافت خدمات مشاوره‌ای توسط بنگاه‌های اقتصادی و تبیین نیاز به استفاده از این فناوری برای آن‌ها است.

بر اساس آنچه ذکر شد و با هدف ارتقای سطح استفاده اثربخش از فناوری اطلاعات در سطح بنگاه‌های اقتصادی کشور، سه شخصیت حقوقی (سازمان مدیریت صنعتی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، انجمن انفورماتیک ایران) با همکاری و مشارکت همدیگر، اقدام مشترکی که «اُنس» نامیده شده را آغاز کرده‌اند. این اقدام مشترک طی تفاهم‌نامه‌ای که در سال 1392 به امضا هر سه شخصیت حقوقی (رکن) رسید، رسماً معرفی و فعالیت‌های خود را آغاز کرد. نام اُنس برگرفته از نام سه رکن اصلی آن است («ا»: انجمن انفورماتیک ایران؛ «ن»: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور؛ «س»: سازمان مدیریت صنعتی).

«سازمان مديريت صنعتي» سوابق و ظرفيت خوبي در پيش¬تازي در ترويج مضامين نوين و برتر مديريت در کشور داشته و دارد و اهتمام دارد تا با اتکا به نام و سوابق و تجربه خود خدمات مشاوره را در کشور رونق داده و زمينه بهرهبرداري از آن را از طريق توسعه بازار گسترش دهد. این سازمان ترويج مديريت کيفيت و استانداردهاي سري 9000 در کشور، دورههاي آموزشي MBA، تعالي سازماني و EFQM، و مانند اينها را در سوابق خود داشته که بعضاً با همکاري موسسات و انجمن¬هاي علمي و تخصصي صورت گرفته¬ است؛ لذا بهخوبي از توانايي و ظرفيت تحريک و هدايت طرف تقاضا برخوردار است.

«سازمان نظام صنفي رايانه¬اي کشور» يک تشکل فراگير صنفي در حوره فناوری اطلاعات بوده و مشتاق توسعه خدمات مشاوره در این بازار بوده و است. مسئولين و برخی از اعضاي سازمان خود از خبرگان مدل بلوغ قابليت و استانداردهاي فرآيندي مديريت و پايش خدمات فاوا هستند که اهتمام ويژهاي در مسیر گسترش و توسعه آن در کشور داشته و دارند. اعضاي سازمان هم در قامت شرکت¬هاي ارائه‌دهنده خدمات مشاوره و هم در رداي بهرهبردار استانداردهاي مورد اشاره، يکي از ذينفعان اصلي رونق بازار خدمات مشاوره فرآيندهاي بلوغ قابليت و مديريت خدمات فناوری اطلاعات بوده که از انگيزه لازم براي نگاهي عملگرا و نتيجهخواه به موضوع برخور است.

«انجمن انفورماتيک ايران» به عنوان باسابقه‌ترین انجمن علمي در حوزه فناوری اطلاعات، توجه و اهتمام ويژهاي به مباحث مديريت خدمات فناوری اطلاعات داشته و «گروه تخصصي راهبري و مديريت خدمات فاوا» را برپا کرده و همايشها و دوره‌هاي آموزشي متعددي را در اين خصوص برگزار ميکند و علاوه بر آن، از ابزارهاي لازم براي اجراي کارگاههاي آموزشي برخط برخوردار است. رویکردی که انجمن و گروه تخصصي راهبري و مديريت خدمات فاوا، در ورود به مباحث تخصصي و بهروز حوزه فناوری اطلاعات دارند، قادر است تا نقش بهسزايي را در تقويت وجوه علمي و آموزشي این حوزه ايفا کند.

ماموریت اصلی اُنس، ترویج و بهبود قابلیت‌های مدیریت و راهبری فناوری اطلاعات در عرصه‌ صنعت و اقتصاد در طرف عرضه و تقاضا از طریق یک نقشه‌راه مدون است. ماهیت کارکردی این سه رکن به گونه‌ای است که بخش قابل توجهی از این بازار را، چه در طرف تقاضا (بنگاه‌های اقتصادی با کسب‌وکارهای مختلف و متنوع) و چه در طرف عرضه (بخش خصوصی و دانشگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات مورد نیاز) شناخته و با آن آشنا هستند.

نقشه‌راه سندی است که در آن چشم‌انداز و ماموریت اُنس و نیز برنامه‌ها و اقدامات لازم برای تحقق آن‌ها، پیش‌‌بینی شده است. روح حاکم بر تدوین این سند، ترویج است. علاوه بر آن تلاش شده تا موضوعاتی ترویج شوند که در صورت ایجاد تحرک در بازار تقاضا، ظرفیت عرضه‌ آن‌ها نیز وجود داشته باشد. استفاده حداکثری از پتانسیل‌های ارکان تفاهم‌نامه در مسیر تحقق نقشه‌راه، یکی دیگر از موضوعات مهم است. روشن است که با توجه به تاثیرگذاری نقطه‌ی آغازین بر موفقیت طرح، تحریک و آگاه‌سازی طرف تقاضا، در اولویت برنامه‌های ترویج قرار گرفته است. در نهایت اینکه هم‌زمان با آغاز تحریک بخش تقاضا، اقدامات ظرفیت‌سازی بخش عرضه انجام شده که منجر به تحریک و آگاه‌سازی طرف عرضه و تقویت عوامل توانمندساز در آن بخش خواهد شد.

اُنس از حیث کارکردی محیطی را برای ترویج و بهبود قابلیت‌های مدیریت و راهبری فناوری اطلاعات از طریق شناسایی طرف‌های عرضه و تقاضا و ایجاد بستری برای تعامل این دو فراهم می‌کند. به بیان دیگر، اُنس به مشابه کاتالیزوری است که تلاش دارد با تحریک طرف تقاضا و تشویق طرف عرضه، تسهیلاتی را در راستای بلوغ سازمانی بنگاه‌های اقتصادی در حوزه فناوری اطلاعات فراهم کند.

دبیرخانه «اُنس»، که هم اکنون مسئولیت‌های دبیرخانه‌ای آن بر عهده «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور» است، به منظور اجرای برنامه‌ها و طرح‌های پیش‌بینی شده در نقشه‌راه ایجاد شده است. «دبیر اجرایی» مسئولیت برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های نقشه‌راه را تحت نظر «کمیته راهبری» بر عهده دارد. كميته راهبري متشکل از نمايندگان طرفين و مشاوران ارشد به ‌انتخاب کميته مزبور، هدايت و راهبري كلان و نظارت عاليه اُنس را بر عهده خواهد داشت.

اطلاعات بیشتر در مورد دبیرخانه اُنس در وبگاه آن به آدرس ons-fava.ir آمده است. لازم به ذکر است که این دبیرخانه در بیست و سومین نمایشگاه الکامپ که از 30 تیر تا 2 مرداد سال جاری در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد، حضور داشته و اهداف و ماموریت‌های خود را معرفی خواهد کرد.

پست الکترونیک: [email protected]

 

آخرین مطالب نفتی در کانال رسمی نشریه دانش نفت در تلگرام
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
اخبار ويژه
سیزدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران که امروز و فردا با حضور ٣٨٥ شرکت داخلی و ٧٦ شرکت خارجی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود، ٦ نشست تخصصی و یک نمایشگاه جانبی هم خواهد داشت.
در گرمای کشنده دریای کارائیب کارگرانی در لباس غواصی با دستان خود مشغول پاک کردن نفت خام از بدنه کاسپین گالاکسی هستند؛ نفتکشی که آنقدر کثیف است که اجازه ورود به آبهای بین المللی را ندارد.

يادداشت روز
ایران به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت‌کوره با کیفیت و تامین‌کننده اصلی سوخت کشتی‌ها در منطقه از یک طرف و دارا بودن بنادر و شرایط جغرافیایی از سوی دیگر دارای موقعیت استثنایی برای توسعه سوخت‌رسانی دریایی است که متاسفانه با توجه به این پتانسیل‌ها هنوز تا جایگاه شایسته خود فاصله زیادی دارد.
کشور امارات در حالی بازاری انحصاری در بانکرینگ دارد که بخش قابل توجهی از مواد اولیه خود را به صورت خام از ایران خریداری می‌کند.
کارت سوخت با هدف جلوگیری از قاچاق سوخت به خارج از کشور و مدیریت مصرف سوخت مجددا احیا می‌شود.

يادداشت
عسگر سرمست، کارشناس ارشد حوزه انرژی و محیط زیست/ موافقت‌نامه پاریس مطابق با برنامه‌های ملی کره‌جنوبی است و این کشور حتی بدون این معاهده نیز، به سمت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خواهد رفت.
علیرضا سلطانی، کارشناس اقتصاد انرژی/ پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران به‌ویژه تحریم‌های نفتی، شناسایی و راه‌های مقابله با اقدام‌های تحمیلی آمریکا و کاهش مخاطرات ناشی از این اقدام‌ها در عرصه اقتصادی به دغدغه اصلی سیاست‌گذاری تبدیل شده است.
عزت‌الله صیادنیا طیبی، دانشجوی دکترای اقتصاد نفت دانشگاه علامه طباطبایی/ بازار نفت مثل هر کالایی در دنیا تابع عرضه و تقاضاست ولی استراتژیک بودن این کالا باعث شده در بحث عرضه و تقاضا جوانب دیگری علاوه بر منافع اقتصادی را دخیل بدانیم.
عمده‌ترین معامله‌گران نفت جهان انتظار ندارند قیمت نفت در سال آینده میلادی از ۶۵ دلار برای هر بشکه کمتر شود و فراتر رفتن این قیمت‌ها از مرز ۱۰۰ دلار را محتمل می‌دانند.
محسن جلیلوند، مدرس روابط بین‌الملل/ کمتر از یک ماه به آغاز دور دوم تحریم‌های ایالات متحده آمریکا باقی مانده است و با وجود اینکه مقامات این کشور تاکید دارند این تحریم‌ها بسیار برای ایران خطرناک است، اما برخی مقامات دولتی معتقدند که هرآنچه باید بعد از تحریم ۱۳ آبان رخ می‌داد، طی سه ماه گذشته انجام شده است و قرار نیست اتفاق بسیار بزرگی رخ دهد.
گفتمان
مزیت‌هایی از جمله بازار گسترده فروش، حجم کم محموله‌ها و تبادلات مالی خرد فرآورده‌های نفتی نسبت به نفت خام موجب می‌شود که تحریم فروش فراورده به راحتی تحریم نفت خام صورت نپذیرد.
ایران با وجود منابع غنی نفت بالاترین رتبه شدت مصرف انرژی را حتی نسبت به کشورهای نفت‌خیز دارد.
دو عضو اوپک، سردمداری جهانی ضدیت با ایران را در بازار نفت به‌عهده گرفته‌اند. این کاملا روشن است. این کار نه در عالم همسایگی و نه در عالم همکاری، صحیح نیست.
حسن خسروجردی، رییس سابق اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی/ درباره مانع اصلی فروش نفت در بورس بایستی گفت: وزارت نفت توقع دارد بر خلاف رویه‌های جهانی در ازای فروش نفت خام به بخش خصوصی، بهای محموله را در موعد تحویل و به صورتی نقدی دریافت کند.
هاتف ستاری، کارشناس ارشد حقوق نفت/ کارشناسان حقوق نفت معتقدندکه سرمایه گذاران خارجی با مدل قراردادهای بیع متقابل آشنایی بیشتری دارند و ایران با استفاده از مدل اصلاح شده آن می‌توانست سرعت بیشتری در جذب سرمایه خارجی داشته باشد.

صفحه نخست

|

اخبار نفت

|

گفتمان

|

مقالات

|

ياداشت روز

|

يادداشت اول

|

مزايده و مناقصه

|

گالري تصاوير

|

درج آگهي

|

سايتهاي مرتبط

|

آرشيو PDF

|

درباره ما

|

تماس با ما

© Copyright 2011 daneshenaft.ir All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :