Daneshenaft logo
شنبه 28 مهر ماه 1397 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان 
Print Send to Friends
یکشنبه 1 بهمن ماه 1391 | کد مطلب : 7126
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی خبرداد:
38 دانش فنی مورد نیاز صنایع پتروشیمی در تسخیر متخصصان ایرانیدانش نفت:مديرعامل شركت ملي صـنــايــع پـتــروشـيـمــي از دسـتـيــابــي پژوهشگران اين صنعت به 38 دانش فني مورد نياز صنعت پتروشيمي خبر داد.
عـبــدالـحسيـن بيـات در چهـارميـن جشنواره پژوهش و فناوري صنعت نفت اظهار داشت: دانش هاي فني كسب شده توسط پژوهشگران صنعت پتروشيمي در حـوزه هـاي فـرايندي، كاتاليستي، مواد شيميايي و فناوري هاي نوين بوده است كه براي دستيابي به آنها از سال 88 تا امروز تلاش هاي بسياري انجام گرفته اسـت.مـديـرعـامـل شـركـت مـلـي صنايع پتروشيمي با تاكيد بر اين كه دانش هاي فني بومي شده بر اساس پتانسيل هاي موجود در صنعت داخلي سازي شده اند، گفت: چرخه بومي سازي دانش هاي فني صنعت پتروشيمي را بر اساس اولويت و از نيازهاي اساسي و كاتاليست ها آغاز كرده ايم. وي هدف از دستيابي به اين دانش هاي فني را اشتغال زايي، استفاده از مــزيــت هــاي رقــابـتـي كـشـور، تـوسـعـه خودكفايي و مبارزه با تحريم ها اعلام و خـاطـرنشـان كرد: امروز به اين اعتماد رسيده ايم كه ادامه حيات هر صنعتي در گرو اجراي طرح هاي پژوهش و فناوري و به كارگيري نتايج آنها است. بيات به اهــداف چـشــم انــداز تــوسـعــه صنعـت پتروشيمي و دستيابي به جايگاه نخست منطقه به لحاظ فناوري اشاره كرد و افزود: براي دستيابي به هدف ترسيم شده صنعت پتروشيمي در سند چشم انداز نياز به حمايت دولت براي تجاري سازي دانش هـــاي فــنـــي كــســب شــده در صـنـعــت پتروشيمي داريم. معاون وزير نفت در امـــور پــتـــروشــيــمـــي بــا بـيــان ايــن كــه سـرمـايـه‌گـذاران بخش خصوصي براي تجاري سازي دانش هاي كسب شده در كشور تمايل چنداني ندارند، تصريح كرد: از سـوي ديگـر بسيـاري از طـرح هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي نيز به بخش خصوصي واگذار شده است و عملا اين شركت نمي تواند اعتبار مشخصي را به امر تجاري سازي اختصاص دهد. بيات از دولت درخواست كرد تا از محل واگذاري بــرخــي از شــركــت هــاي پـتــروشـيـمـي بودجه‌اي را به طرح هاي تجاري سازي دانـش‌هـاي فـني در صنعت پتروشيمي اختصاص دهد تا اين طرح ها نيز وارد فاز اجرايي شود. وي با تاكيد بر اين كه در صورت تخصيص اعتبار به يك واحد براي تجاري سازي دانش فني، عوايد به دست آمده از اين واحد مي تواند در اختيار ساير واحدها قرار بگيرد و به اين ترتيب چرخه اي براي تامين اعتبار و تجاري سازي دانش هاي فني صنعت پتروشيمي شكل مي گيرد. به گفته او با شكل گيري چرخه و ساخت و راه اندازي بــســيـــاري از واحـــدهـــاي مـــربـــوط بــه تجاري‌سازي ايران مي تواند به صادر كـنـنــده دانــش فنـي مـورد نيـاز صنعـت پتروشيمي در بخش هاي مختلف تبديل شود.مديرعامل شركت ملي پتروشيمي در ادامه تأكيد كرد: امكان صادرات فناوري در صنعت نفت طي يك دوره تأمين مالي 10 سـاله وجود دارد.عبدالحسين بيات ظـهار داشت: پژوهش و فناوري كليد حـيـات هـر صـنـعـت و جـامعه است و تحريم‌ها ضرورت اين كار را براي ما بيشتر نمايان مي‌كند.وي افزود: بايد به سوي اتكا به دانش پايه به جاي منابع پايه و دستيابي به جايگاه اول منطقه در حوزه فناوري حركت كنيم. مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي همچنين در حاشيه نـمـايـشگاه خودكفايي و توانمندي هاي ساخت داخل اظهار كرد: اين شركت از تمام سازندگان داخلي و تامين كنندگان كــالاي مــوردنـيــاز صـنـعــت پـتــروشـيـمـي پشتيباني مي كند و خود را متعهد به حمايت از آنها مي داند.مهندس عبدالحسين بيات افـزود: تـاميـن كـالا و قطعـات مـوردنيـاز صـنـعـت پـتروشيمي از سوي سازندگان ايراني با بالاترين كيفيت در حال انجام است و بيش از 70 درصد از نياز اين صنعت را توليدكنندگان داخلي تامين مي كنند.وي افـزود: تـوانمنـدي هـاي كشور در زمينه ساخت تجهيزات صنعت نفت و به طور مـشـخــص صـنـعـت پتـروشيمـي در حـال افزايش است و امروز كمتر كالايي يافت مي شود كه از سوي سازندگان ايراني ساخته نشود.بيات با بيان اين كه 70 طرح توسعه پـتـروشيمي در مراحل مختلف در حال اجراست و سازندگان ايراني نقش مهمي در تامين كالاها و قطعات موردنياز اين پروژه ها دارند، افزود: تحريم هاي غيرقانوني، شرايطي پديد آورده كه انگيزه سازندگان داخلي بيش از گذشته افزايش يافته است. امروز سازندگان علاوه بر تامين نياز صنعت پـتروشيمي، مشاركت فعالي در ساخت قـطـعـه هاي موردنياز شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي دارند و در اين مسير شركت اسپك پيشگام بوده و در تامين نـيـاز چـهـار شـركت اصلي وزارت نفت حضوري فعال دارد.به گفته بيات، برگزاري نـمـايـشگاه خودكفايي و توانمندي هاي سـاخـت داخـل از سـوي شركت كالاي پتروشيمي در ماهشهر، گام بلندي براي نـزديـكـي سـازندگان و مصرف كنندگان است.معاون وزير نفت در امور پتروشيمي گفت: صنعت پتروشيمي در بسياري از عرصه هاي صنعت نفت و اجراي اصل 44 قانون اساسي، ساخت داخل، بومي سازي و دستيابي به دانش هاي توسعه يافته مانند كاتاليست ها پيشگام است.وي تصريح كـرد: شركت هاي كالاي پتروشيمي و اسپك در كنار مجريان طرح ها در زمينه ساخت داخل، بايد پيشگامي خود را حفظ كنند و شركت ملي صنايع پتروشيمي آماده هر گونه حمايت از سازندگان و نيز شركت هاي پتروشيمي بخش خصوصي است.آخرین مطالب نفتی در کانال رسمی نشریه دانش نفت در تلگرام
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
اخبار ويژه
سیزدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران که امروز و فردا با حضور ٣٨٥ شرکت داخلی و ٧٦ شرکت خارجی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود، ٦ نشست تخصصی و یک نمایشگاه جانبی هم خواهد داشت.
در گرمای کشنده دریای کارائیب کارگرانی در لباس غواصی با دستان خود مشغول پاک کردن نفت خام از بدنه کاسپین گالاکسی هستند؛ نفتکشی که آنقدر کثیف است که اجازه ورود به آبهای بین المللی را ندارد.

يادداشت روز
سرانجام سازوکار بورس نفت از سوی شرکت ملی نفت ایران اعلام شد که بر اساس آن فروش به صورت ۲۰ درصد ریالی و ۸۰ درصد ارزی خواهد بود که تسویه بخش ریالی (بر اساس نرخ تسعیر سنا) بصورت نقدی قبل از تحویل محموله و تسویه بخش ارزی به صورت اعتباری، با ارائه ضمانت‌نامه بانکی تعهد پرداخت ریالی معتبر از بانک‌های مورد قبول شرکت ملی نفت ایران، پس از تحویل محموله صورت می‌گیرد.
استفاده از قرارداد پالایش که به Processing agreement معروف است، یکی از روش‌‌هایی است که کشور می‌‌تواند به وسیله آن و از طریق فروش فرآورده‌های نفتی در زمان بسیار کوتاه، دستیابی به درآمدهای ارزی خود را تضمین کند.
با نزدیک شدن موعد تحریم‌های نفتی ایران، راهکارهای مختلف مقابله با تحریم طی مذاکره بین ایران و اروپا درحال بررسی است؛ مذاکراتی که هرچند تاکنون جزئیات آن اعلام نشده اما به اعتقاد کارشناسان به‌نظر نتیجه‌بخش است و آینده نفت ایران آن‌طور که آمریکا آرزو می‌کرد، سیاه نخواهد شد.

يادداشت
عبدالرسول دشتی، کارشناس پتروشیمی و رییس اسبق ستاد کارت سوخت/ استفاده از کارت سوخت مزایای زیادی دارد و در دوره‌ای که اجرا می شد، توسط مردم مدیریت مصرف سوخت در حال انجام بود.
هندی‌ها رسما اعلام کردند در دوران تحریم نمی توانند واردات نفت از ایران را صفر کنند و وادرات از ایران را تنها کمی کاهش خواهند داد.
محسن آقایی/ تولید مستمر گاز از فازهای پارس جنوبی و میادین گازی شرکت نفت مناطق مرکزی، این فرصت طلایی را پیش روی تدبیرپردازان صنعت نفت کشورمان قرار داده که با جایگزین کردن گاز به جای فرآورده در صنایع مختلف و نیروگاه‌ها، نسبت به صادرات فرآورده های نفتی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی اقدام کنند.
عسگر سرمست، کارشناس ارشد حوزه انرژی و محیط زیست/ موافقت‌نامه پاریس مطابق با برنامه‌های ملی کره‌جنوبی است و این کشور حتی بدون این معاهده نیز، به سمت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خواهد رفت.
علیرضا سلطانی، کارشناس اقتصاد انرژی/ پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران به‌ویژه تحریم‌های نفتی، شناسایی و راه‌های مقابله با اقدام‌های تحمیلی آمریکا و کاهش مخاطرات ناشی از این اقدام‌ها در عرصه اقتصادی به دغدغه اصلی سیاست‌گذاری تبدیل شده است.
گفتمان
مزیت‌هایی از جمله بازار گسترده فروش، حجم کم محموله‌ها و تبادلات مالی خرد فرآورده‌های نفتی نسبت به نفت خام موجب می‌شود که تحریم فروش فراورده به راحتی تحریم نفت خام صورت نپذیرد.
ایران با وجود منابع غنی نفت بالاترین رتبه شدت مصرف انرژی را حتی نسبت به کشورهای نفت‌خیز دارد.
دو عضو اوپک، سردمداری جهانی ضدیت با ایران را در بازار نفت به‌عهده گرفته‌اند. این کاملا روشن است. این کار نه در عالم همسایگی و نه در عالم همکاری، صحیح نیست.
حسن خسروجردی، رییس سابق اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی/ درباره مانع اصلی فروش نفت در بورس بایستی گفت: وزارت نفت توقع دارد بر خلاف رویه‌های جهانی در ازای فروش نفت خام به بخش خصوصی، بهای محموله را در موعد تحویل و به صورتی نقدی دریافت کند.
هاتف ستاری، کارشناس ارشد حقوق نفت/ کارشناسان حقوق نفت معتقدندکه سرمایه گذاران خارجی با مدل قراردادهای بیع متقابل آشنایی بیشتری دارند و ایران با استفاده از مدل اصلاح شده آن می‌توانست سرعت بیشتری در جذب سرمایه خارجی داشته باشد.

صفحه نخست

|

اخبار نفت

|

گفتمان

|

مقالات

|

ياداشت روز

|

يادداشت اول

|

مزايده و مناقصه

|

گالري تصاوير

|

درج آگهي

|

سايتهاي مرتبط

|

آرشيو PDF

|

درباره ما

|

تماس با ما

© Copyright 2011 daneshenaft.ir All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :