Daneshenaft logo
دوشنبه 3 اردیبهشت ماه 1397 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان 
Print Send to Friends
شنبه 5 اسفند ماه 1391 | کد مطلب : 7250
ارزیابی كارشناسان انرژی از راهكارهای توسعه صنعت پتروشیمی:
حمایت از پتروشیمی ها، ایران را به جایگاه واقعی خود در منطقه و جهان می رساند ‌


دانش نفت:چندی پیش اخباری در این رابطه منتشر شد كه مبالغ خوراك تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی كه محصولات خود را صادر می‌كنند باید به صورت ارزی پرداخت شود، چنانكه بخشنامه این كار توسط وزارت نفت ابلاغ شد و دستورالعمل آن نیز تدوین گردید.

 ‌ در اين باره چنين مطرح شده بود كه بر اين اساس بهاي خوراك بخشي از محصول كه در داخـل عـرضه مي‌شود ريالي و بخشي كه صادر مي‌شود دلاري دريافت شود و ارز مورد استفاده در خريد تجهيزات نفتي از محل بدهي پتروشيمي‌ها بابت بهاي خوراك كاندنسيت، گاز و نفتاي تحويل شده به پتروشيمي‌ها پرداخت شود. اين اخبار سبب بـروز واكنـش هـاي متعـددي از سـوي واحدهاي پتروشيمي شد كه نسبت به افزايش قيمت خوراك و نيز پرداخت بها به دلار به دليل تضعيف توان اين وحدها، ابراز نگراني مي كردند. در اين خصوص گفتگويي با تني چند از كارشناسان اين حوزه انجام داديم تا از ارزيابي آنان در اين زمينه با هدف اطلاع از راهكارهاي توسعه صنعت پتروشيمي آگاه شويم:
موسوي نژاد؛ عضو كميسيون انرژي مجلس:
تسهيل تأمين خوراك واحدهاي پتروشيمي ضروري است  ‌
سيد مهدي موسوي نژاد؛ نماينده مردم دشستان و عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار دانش نفت در خصوص شرايط كنوني توسعه صنعت پتروشيمي كشورمان در ابتداي سـخـنــان خـود گفـت: صنعـت پتـروشيمـي يكـي از ويژگي‌هاي ممتازي است كه كشور ما از آن برخوردار است، لذا بايد از اين داشته ي ارزشمند به بهترين شكل در مسير توسعه اقتصادي ايران اسلامي بهره برد. نماينده مردم دشستان همچنين گفت: نوسانات ارزي، بازار محصولات پتروشيمي و همچنين موارد مربوط به ارز حاصل از صادرات اين محصولات به خارج از كشور سبب بروز مشكلات و نگراني هايي شد كه در مدت اخير از آن ها به عنوان مشخص ترين مسائل حوزه صنعت نفت و پتروشيمي كشور ياد مي شود. عضو كميسيون انرژي مجلس در ادامه يادآور شد: واحدهاي پتروشيمي براي توسعه ي فعاليت ها و گسترش توليدات خود نيازمند بهره گيري از نيروي انساني متخصص و متعهد هستند كه بحمدا... نيروهاي داخلي با تكيه به دانش فني و علمي خود با تمام توان در ايـن مـسـيـر كـار مـي كنند، تجهيز مجتمع هاي پتروشيمي و به كارگيري ابزار و دستگاه هاي به روز و استاندارد از ديگر مواردي هستند كه در راه توسعه صنعت پتروشيمي مهم و موثرند كه در اين عرصه نيز خوشبختانه گام هاي بلندي برداشته شده است و كشور از وابستگي به شركت هاي خارجي بي نياز است كه اين امر يكي از دستاوردهاي پيروزي انقلاب اسلامي است. به گفته ي موسوي نژاد جاي ترديد نيست كه اگر مي خواهيم ايران در بخش پتروشيمي جايگاه اول در منطقه خاورميانه باشد و سهم 3/6 درصدي جهان و حدود 34 درصد خاورميانه نيز وجود داشته باشد، بايد نيازها و امكانات را شناسايي و بررسي كرد تا براي جذب سرمايه‌ و به روز رساني تكنولوژي برنامه ريزي شود و در اين حوزه نبايد از نظر دور داشت كه خوراك، قيمت و كيفيت خوراك نقش كليدي در توسعه دارند.  موسوي نژاد تشريح كرد: بذل نگاه كلان‌ به پتروشيمي مي تواند بستر ساز باشد تا قيمت گذاري خوراك ها، مشوق مناسبي براي سرمايه گذاران باشد و آنان را از بازگشت سرمايه خود مطمئن كند، چرا كه صنعت پتروشيمي سهم 40 تا 50 درصدي در صادرات غير نفتي كشور و نقش 55 درصدي در صادرات صنعتي كشور دارا است، لذا با تأمين خوراك به موقع با اندازه و كيفيت مطلوب مورد نياز صنعت پتروشيمي بايد امكان رقابت ايران با كشورهاي منطقه را افزايش داد و در مجموع توسعه صنعت را به صورت واقعي محقق كرد.نماينده مردم دشستان همچنين افزود: تأمين خوراك واحدهاي پتروشيمي از زمره ي ديگر مسائلي است كه بايد متناسب با برنامه ريزي هاي صورت گرفته و به شكلي درست و دقيق نسبت به عملياتي شدن آن اقدام شود تا نياز واحدها برطرف شود و نگراني وجود نداشته باشد.   ‌وي تصريح كرد: قيمت گذاري مناسب، اجراي به موقع سياست هايي كه در وزارت نفت براي تأمين خوراك مجتمع هاي پتروشيمي تدوين شده است، يكـي از راهكـارهـاي تـوسعه صنعت ارزش آفرين پتروشيمي است كه پيگيري مجدانه ي آن ضروري اسـت.ايـن عضـو كميسيـون انـرژي مجلس شوراي اسلامي ضمن اشاره به لزوم بذل رويكرد ويژه صنعت نفـت بـه تـأميـن خـوراك بخـش خصـوصي صنعت پتروشيمي يادآور شد: اجراي جامع و كامل اصل 44 قانون اساسي موردي است كه همه ي ارگان ها و نهادهاي كشور پيگير آن بوده و هستند تا از اين طريق توسعه اقتصاد كشور سرعتي دوچندان يابد، اشتغال زايــي گـسـتــرش پـيـدا كـنـد و ديـگـر دسـتـاوردهـاي برنامه‌‌ريزي شده ي در اين حوزه محقق شوند، همچنين آن چه كه در خصوص پتروشيمي ها در اجراي اين اصل بايد بدان اشاره شود اين است كه با خصوصي شدن واحدهاي پتروشيمي، تحويل خوراك توسط دولت كاهش يافته و اين امر مشكلاتي را براي مجتمع هاي پتروشيمي به وجود آورده است، لذا بايد اقدامات لازم براي حل و فصل اين موضوع صورت گيرد.موسوي نژاد تصريح كرد: مجلس شوراي اسلامي با عنايت به رسالت خـود پيگيـر مسـائـل مربوط به صنعت نفت، گاز و پتروشيمي است، لذا اقدام به برگزاري جلسات متعددي با با مجموعه وزارت نفت كرده تا مشكلات تأمين خــوراك واحــدهــاي پـتــروشـيـمــي بــرطـرف شـود و مجتمع‌هاي پتروشيمي داخلي امكان رقابت با منطقه را داشته باشند و از اين طريق ايران به جايگاه واقعي خود در اين عرصه در سطح منطقه اي و جهاني برسد.اين عضو كميسيون انرژي در پايان سخنان خود تأكيد كرد: تمام تلاش مجلس و وزارت نفت به كار گرفته شده است تا كليه مشكلات جاري تأمين خوراك مرتفع گردد و نه از بابت قيمت و نه از بابت ميزان خوراك و كيفيت، مشكلي در مسير توسعه فعاليت پتروشيمي نداشته باشيم.  ‌
مهندس فريبرز كريمايي؛ مدير طرح ها و مطالعات اقتصادي شركت نفت و گاز پارسيان:
لزوم توجه به قيمت خوراك در كشورهاي رقيب با هدف حفظ مزيت اقتصادي
مـهـنـدس كـريـمـايي؛ مدير طرح ها و مطالعات اقتصادي شركت هلدينگ سرمايه گذاري نفت و گاز پارسيان، ديگر كارشناسي است كه در خصوص قيمت خوراك پتروشيمي و چرايي عدم افزايش قيمت با وي گفتگو كرديم، به گفته ي مهندس كريمايي، براساس قانون و با توجه به مصوبات مجلس، هرگونه افزايش قيمت حامل هاي انرژي تا پايان سال جاري ممنوع است، لذا اين يكي از مواردي است كه از علل ضرورت افزايش قيمت است. مدير طرح ها و مطالعات اقتصادي شركت هلدينگ سرمايه گذاري نفت و گاز پارسيان در ادامه ياد آور شد: توجه به اين نكته ضروري است كه فروش صادراتي فرآورده هاي پتروشيمي مطابق با برنامه‌ريزي ها انجام مي پذيرد و كليه درآمدهاي حاصل نيز براساس قراردادها دريافت مي شود و براي پرداخت درآمدها تاكنون مبادله كالا به كالا صورت نگرفته است.به بيان مهندس كريمايي، تحريم ها، نقل و انتقالات ارزي و فروش صادراتي را دچار دشواري هايي كرده است، اما با توجه به راهكارهاي انديشيده شده در حال حاضر هيچ مانعي بر سر راه صادرات محصـولات بـالا دستي صنعت پتروشيمي همچون متانول و اوره وجود ندارد. همچنين در رابطه با افزايش نرخ خوراك پتروشيمي ها و محاسبه قيمت آن با نرخ ارز مبادله اي گفتني است كه واحد پول رايج در كشور ريال است و انجام معاملات و مبادلات داخلي بر مبنايي به جز ريال، ضمن اينكه باعث كاهش ارزش ريال خواهد شد، به طور قطع عوارض و پيامدهاي اقتصـادي خـاص خـود را خـواهـد داشت. بنابراين موضوع اصلي در خصوص نرخ خوراك شركت هاي اين صنعت در چند ماهه گذشته، بيشتر حول محاسبه نرخ خوراك بر اساس نرخ ارز مبادله اي بوده است. مهندس كريمايي ادامه داد: خواست اجراي هدفمندي يارانه ها، تقويت توان رقابتي محصولات صادراتي غير نفتي و تشويق سرمايه گذاري در اين حوزه هاست، از اين منظر در امر تعيين قيمت خوراك صنايع پتروشيمي، مدنظر قرار دادن قيمت خوراك در كشورهاي رقيب به منظور حفظ مزيت اقتصادي اين صنعت در كشورمان يكي از راهكارهاي اصلي تسهيل ابزار توسعه صنعت پتروشيمي ايران است، در نظر بگيريد كه در حال حاضر ميانگين قيمت گاز طبيعي تحويلي به واحدهاي پتروشيمي در 6 كشور حاشيه خليج فارس در حدود 4 سنت در هر متر مكعب است، در حالي كه اين نرخ در ايران بيش از اين رقم است و اين موضوع توان رقابتي صنايع داخلي با كشورهاي رقيب منطقه را مي گيرد، پس ضروري است تدبيرپردازان سياست هاي موثري را در راه افزايش توان رقابتي به كار بندند تا بهترين نتيجه حاصل شود. وي افزود: كشورهاي منطقه علاوه بر بهره مندي از مزيت اقتصادي قيمت خوراك، از مزيت هاي اقتصادي ديگري نظير عدم وجـود هر گونه محدوديت بين المللي در انتقال تكنـولوژي هاي جديد و امكان استفاده از انواع روشهـاي تـأميـن مـالـي بـا نرخ هاي بسيار ناچيز برخوردارند كه فعالان صنعت پتروشيمي در كشور ما از آن بي بهره اند و بر همين اساس حفظ مزيت قيمت خوراك در كشور در راستاي تشويق و توسعه سرمايه گـذاري در ايـن حوزه اهميتي دو چندان خواهد داشت. مهندس كريمايي در پايان سخنان خود گفت: فعـاليـت صنعت پتروشيمي ايران از آغاز تاسيس واحدهاي پتروشيمي به خوبي نشان داده است كه اين صنعـت بسيـار ارزش آفـرين است، توسعه پايدار اشتغالزايي كشور را محقق مي كند و مي توان از آن به عنوان يكي از ابزار هاي توسعه اقتصادي كشور نام بـرد، لـذا بـرنـامـه‌ريـزي، سيـاسـت گذاري، تسهيل راهكارهاي اجرايي و حمايت اصولي از اين صنعت به افزايش ارزش آفريني آن منجر خواهد شد و اين مهـم با شناخت كامل صنعت پتروشيمي و رصد نيازها، نقاط قوت و ضعف آن و تلاش براي توسعه ممكن مي شود و اميد آن مي رود كه با عزمي جزم تمام توان موجود در نهادهاي مختلف ذي ربط به كار گرفته شود تا پتروشيمي به جايگاهي كه استحقاق آن را دارد، برسد.  ‌


آخرین مطالب نفتی در کانال رسمی نشریه دانش نفت در تلگرام
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
اخبار ويژه
سیزدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران که امروز و فردا با حضور ٣٨٥ شرکت داخلی و ٧٦ شرکت خارجی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود، ٦ نشست تخصصی و یک نمایشگاه جانبی هم خواهد داشت.
در گرمای کشنده دریای کارائیب کارگرانی در لباس غواصی با دستان خود مشغول پاک کردن نفت خام از بدنه کاسپین گالاکسی هستند؛ نفتکشی که آنقدر کثیف است که اجازه ورود به آبهای بین المللی را ندارد.

يادداشت روز
1-یكی از مدیران ارشد نفت اخیراً به من گفت: مناطق نفتخیز جنوب در حال حاضر روزی بیش از ٣ میلیون بشكه نفت تولید می‌كند اما حال و روز بودجه‌ای‌اش اصلا خوب نیست و احتمال دارد با افت جدی تولید نفت مواجه شود.
تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در سوریه موجب شد که قیمت نفت پس از مدتها از عدد 70 دلار در هر بشکه بگذرد.
بیش از 9 میلیارد دلار محصولات بخش معدن و صنایع معدنی در سال 96 صادر شده است.

يادداشت
زینب‌خاتون ایرانی، دانشجوی دکترای مدیریت کسب و کار حرفه ای DBA/ امروزه یکی از راه‌های دسترسی به بازارهای اقتصادی حضور در بخش‌های فرهنگی و انجام فعالیت های عام‌المنفعه شهرها و حتی کشورها است.
پیام باقری، نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران/ نرخ بالای خوراک اختصاص داده شده برای تولید برق صادراتی، سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه در این زمینه را توجیه‌پذیر نمی‌کند.
حجت سیدعلی حسینی، پژوهشگر مطالعات اسلامی/ امروزه تعاملات اقتصادی از روند سنتی خود پا فراتر گذاشته و پول‌های فضای مجازی و بدون پشتوانه‌ مانند شبکه‌های لایت کوین و «بیت‌کوین» در رقابت با ارزهای متعارف در بازار جهانی توجه بسیاری را به خود جلب نموده که نوشته پیشرو درصدد بررسی چیستی و چگونگی این مسئله است.
دانش نفت: شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس یکی از هلدینگ‌های مهم و استراتژیک در صنعت پتروشیمی ایران و خاورمیانه است که پس از خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته تحت لوای اصل 44 قانون اساسی تشکیل شده است.
حسین صبوری، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ/ تمام متقاضیان غیردولتی، پس از نصب سامانه خورشیدی مورد تأیید این شرکت در شهر تهران، می‌توانند به فروش انرژی حاصل از تولید نیروگاه خورشیدی اقدام کنند.
گفتمان
نیروی خورشیدی با ۱۶۰.۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری که ۱۸ درصد رشد سالانه داشت، در سطح جهانی سرمایه‌گذاری بیشتری نسبت به هر فناوری دیگری جذب کرد و چین پیش‌برنده این سرمایه‌گذاری بود.
وحید شاه‌رضایی، کارشناس روابط عمومی و امور بین‌الملل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس/ سرزمین ایران اسلامی در منطقه خاورمیانه با امنیت مثال‌زدنی که دارد مستعد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف می‌باشد. با توجه به اینکه ساختار اقتصاد ایران دولتی بوده و بخش خصوصی قدرت عمل زیادی ندارد لزوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی از اولویت‌های اساسی جهت توسعه اقتصادی کشور به نظر می‌رسد.
اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی/ برای اینکه بتوانیم تمام عوارضی که مشترکان در راستای حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر پرداخت می‌کنند از معبر سازمان برنامه و بودجه عبور دهیم اهرم‌های نظارتی در نظر گرفته‌ایم.
ابراهیم خوش‌گفتار، عضو هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق/ برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، راهی جز تقویت و تشویق وجود ندارد و سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ باید تشویق شوند.
تعریف از این منطقه را زیاد شنیده بودم به‌ویژه حرکت با شناورها روی آبی بیکران خلیج فارس! بنادر سیراف و خارگ و زیبایی‌های خاص این مناطق را در سفری گروهی با خبرنگاران، تجربه کرده ولی پس از گذشت یکی دو سال، باز هم مشتاق‌تر از گذشته، به انتظار این سفر رویایی بودم.

صفحه نخست

|

اخبار نفت

|

گفتمان

|

مقالات

|

ياداشت روز

|

يادداشت اول

|

مزايده و مناقصه

|

گالري تصاوير

|

درج آگهي

|

سايتهاي مرتبط

|

آرشيو PDF

|

درباره ما

|

تماس با ما

© Copyright 2011 daneshenaft.ir All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :