Daneshenaft logo
پنجشنبه 28 تیر ماه 1397 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان 
Print Send to Friends
شنبه 28 مرداد ماه 1391 | کد مطلب : 6586
طلوع انرژی ایران در سایه سار سلامت
حسن شجاعی

دانش نفت: بافرود ایرباس 300 <ماهان> در فرودگاه خلیج فارس عسلویه هوای دم كرده و <تش باد> منطقه تمام وجود انسان را فرا میگیرد تا یادآور شعله های فروزان و از دل خاك برآمده خاك زرخیز جنوب ایران باشد.

گرماي اين فصل عسلويه در كنار كار طاقت فرسا مانع از تلاش مردان بي ادعاي صنعت نفت ايران فارغ از كاستي و كمبودها براي اعتلاء‌دوباره منطقه نشده و روي گشاده و برخورد ساده آنان در بدو ورود برابر تازه وارداني نظير ما حس آرامش همراه با اعتماد را منتقل مي كند.تهيه گزارش از خدمات و فعاليتهاي سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت   petroleum industry health organization)piho(‌ به عنوان بخشي تاثيرگذار از چرخه توليد در اين منطقه هدف گزارش ما است كه مي طلبد با شناخت زواياي مختلف فعاليت هاي صـنـعـــت نـفـــت ، تـمـــامـــي جـــوانـــب آن سـنـجـيـــده شود.حدفاصل فرودگاه خليج فارس تا شهرك توحيد جم فازهاي مختلف منطقه پارس جنوبي همانند سربازاني منظم از  مقابل چشمان ما رژه مي روند و هركدام به فراخور پيشرفت فيزيكي خود بيننده را با هـنـردسـتـان صـنـعـتـگـران صـنـعـت نـفـت ايـران آشـنا مـي‌سـازنـد.ديـرزماني نيست كه شركتهاي خارجي منطقه را ترك گفته و به زعم خويش به صف تحريم كنندگان  صنعت نفت ايران پيوسته اند تا شايد اين چرخه عظيم و ثروت ملي را دچار ركود نمايند، فارغ از اينكه ايران و ايراني مرد روزهاي سخت و دشوار است و تجربه سالهاي دفاع مقدس به او آموخته تا دست برزانوي خود گذارده و با همت و والا و توان علمي جوانان خود ناشدني ها را شدني و تحريم ها را به فرصت تبديل سازد.اينكه نيروي انساني توانمند و متعهد از سرمايه هاي اصلي صنعت نفت ايران است بركسي پوشيد نيست و دوست و دشمن با اذعان به اين حقيقت همواره از اين عنصر حياتي به عنوان نقاط اتكاء و توانمندي بزرگترين صنعت كشور ياد مي كنند. به هـمين منظور مديريت كلان صنعت و مقام عالي وزارت همواره بر حفظ آرامش و تامين سلامتي جسمي و روحي ايشان تاكيد داشته و با پيگيري مطالبات اين عزيزان زمينه را براي ارتقاء كاركنان و خـانواده هاي آنها فراهم مي نمايند.يكي ديگر از رويـكـردهـاي مـديران ارشد صنعت نفت توجه به مردماني است كه خاك زرخيز جنوب به عنوان بخشي از هويت و پيشينه آنان  چرخ اقتصاد كشور را به گردش درآورده و مي طلبد دشواري ها و رنج هاي حاصل از اين مهم به نحوي جبران و خدمت رساني به ايشان به عنوان وظيفه انساني و ذاتي صنعت نفت ايران قلمداد شود.زماني كه وظيفه تهيه گزارش از خدمات سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت درمنطقه عسلويه را برعهده گرفتم حيفم آمد تا از اين مردمان بي توقع حرفي به ميان نيايد. مردماني كه شايد تنها ثمره شان از حضور طلاي سياه و ميليونها مترمكعب گاز تنها آلودگي و هوا باشد و ديگر هيچ.در پيچ و خم هاي جاده منتهي به شهرستان جم كه بزرگترين بيمارستان منطقه عسلويه را در خود جاي داده و در فاصله 45 كيلومتري از فازهاي مختلف پارس جنوبي قرار دارد ويژگي هاي منطقه را مرور مي كنم و اينكه با وجود شرايط اقليمي منطقه چگونه امكان ارايه خدمات بهداشتي ودرماني به كاركنان صنعت و خانواده هايشان و نيز مردم بومي منطقه وجود دارد.پرهيزگار راننده لاغراندام و سيه چرده اي است كه با لهجه زيباي جنوبي خود از عسلويه و مردمانش مي گويد و ازحقي كه آنان بر گردن صنعت نفت دارند و انصافاً نيز تمام تلاشها براي بهبود شرايط زندگي آنها از سوي وزارت نفت تا به امروز به منصه ظهور رسيده است. < از زماني كه من به ياد دارم صنعت نفت براي ايجاد زيرساختهاي جديد و بالابردم سطح رفاه عمومي مردم منطقه تلاشهاي زيادي كرده كه به عنوان نمونه ساخت آزادراههاي جديد و راههاي مواصلاتي به روستاها و شهرهاي مختلف منطقه از جمله اين اقدامات ارزشمند و تاثيرگذار در توسعه اين مناطق است .>پرهيزگار اضافه مي كند : < شايدبهترين تحفه و ارمغاني كه صنعت نفت براي مردم محروم مـنـطـقـه داشـتـه سـاخـت بـيـمـارسـتـان تـوحيد جم و درمانگهايي است كه در سطح منطقه وجود دارد تا آنها بتوانند بدون تردد به شهرهاي اطراف بهترين خدمات بهداشتي ودرماني را دريافت دارند. اين دغدغه ساليان سال مردم منطقه بود كه با نبود مراكز درماني ، صنعت نفت همت كرد و بهترين خدمات بهداشتي و درماني را به كنار خانواده ها آورد تا آرامش و امنيت روحي و جسمي را به ايشان هديه نمايد.>آرام آرام به حومه شهرستان جم نزديك مي شويم و باگذر از كناردرختان نخل كه هنوز خرمايشان <خارك> نشده و درختان <ليموعماني> كه عطرشان فضا را پركرده به بيمارستان توحيد جم مي رسيم. به همراه <سيدحسن > عكاس خوش ذوقمان يكي يكي به اتاقهاي بيماران بستري سرك مي كشيم تا شايد سوژه اي جذاب پيدا كنيم. دوكودك 4 روزه  و 7 ماهه نظرمان را جلب مي كنند . لباس محلي و لهجه همراهانشان موجب شد تا سبب حضورشان در بيمارستان توحيد جم را جويا شويم.  مادر <هانيه> از منطقه گله دار استان فارس به اين مركز آمده است . وي دليل حضورش در اين مركز را اسهال خوني فرزندش عنوان مي كند و مي افزايد : < با اينكه تا جم بيش از يكساعت از گله دار فاصله است اما ترجيح مي دهم به خاطر كيفيت خدماتي كه بهداشت ودرمان صنعت نفت ارايه مي كند به اين مركز مراجعه كنم.> در اتاقي ديگرمحمدعلي حيدري از كاركنان نفت مركزي در منطقه نار و كنگان  كه مشكل تنفسي دارد  بستري است و با خوش رويي از ما استقبال مي كند. 38 سال سابقه كار در صنعت نفت دارد  و در اين مدت از خدماتي كه بهداري به او و خانواده اش داده راضي است.< با اينكه با رعايت مسايل بهداشتي ودرماني كمتر دچار بيماري و مشكل شده ام اما در همان موارد اندك هم راضي هستم. احترام و برخورد خوب و خدمات  بهـداشتـي درمـانـي كيفـي از ويـژگـي هـاي بهـداري است.>خانم داروسازي كه دچاربارداري خارج از رحم شده و همسرش در پارس جنوبي شاغل است از ديگر بيماران بستري است كه پاسخگوي سوالات ما شد. < خدمات بهداري نفت در مقايسه با ساير بخشهاي درماني كشور شرايط خوبي دارد و خدمات تخصصي آن كيفي است اما انتظار داريم در زمينه تجهيزات درماني نيز شرايط بهتري ايجاد شود. >شايد شنيدن حرف هاي سوپروايزر بيمارستان در زمينه ميزان استقبال و رضايتمندي مراجعان شركتي و بومي ملاك خوبي براي ارزيابي فعاليتهاي بهداشت ودرمان صنعت نفت بوشهر باشد. خانم <توليان> با اشاره به ميزان زياد مراجعه اهالي بومي منطقه در مقايسه با نيروهاي شركتي وجود بيمارستان توحيد جم را مايه آرامش خـاطـر مـردم مـنـطـقـه ذكـر ‌مـي كند و مي افزايد : <  اكثرمراجعان ما از مردم بومي هستند كه ا زراههاي دور و نزديك براي معالجه به اين بيمارستان مراجعه مي‌كنند و همگي نيز براساس فرم هاي رضايت سنجي موجود از خدمات راضي هستند.اما باتوجه به افزايش و توسعه فازهاي پارس جنوبي ، امكانات موجود كفاف مراجعان را نمي دهد و بايستي براي اين مساله ‌چـاره انـديـشـي شود.>خانم <توليان> ارايه خدمات اورژانسي به خارجياني كه به دلايل مختلف نيازمند دريافت خدمات بهداشتي ودرماني هستند را نيزازديگر وظايف اين مجموعه مي داند و مي افزايد : < در حادثه اي كه سال گذشته براي يكي از كشتي هاي عبوري از منطقه خليج فارس رخ داد بهداشت ودرمان صنعت نفت بوشهر به موقع حضور پيدا كرد وبا امدادرساني خوب خود از بروز مشكلاتي جسمي بيشتر براي كارگران شاغل برروي اين كشتي جلوگيري كرد.>وي در پايان صحبتهاي خود توجه به مسايل روحي رواني كاركنان شاغل بهداري در اين منطقه را خواستار شد  گفت : < واقعا كار كردن در اين شرايط با توجه به محروميتهاي منطقه و مشكلاتي كه خاص اين مراكز است دشوار است. انتظار ما از مسوولان سازمان )piho(‌ اينست كه براي كاركناني كه درمناطق عملياتي فعاليت مي كنند تسهيلات ‌ويژ ه اي قايل شوند< . >صغري لطيفي > بيمار 63 ساله اي است كه به خاطرمشكلات قلبي به بيمارستان توحيد جم مراجعه كرده باوجود بيماري با همان لهجه شيرين محلي به سختي به سوالات ما جواب مي دهد. : < همه چيز خوب است فقط اگر متخصص ها بيشتر شوند بهتر است. دستشان درد  نكند از همه راضي هستم.>براي آشنايي بيشتر با بـيـمـارستان توحيد جم سراغ <واعظ زاده> معاون بيمارستان رفتيم تا وي سابقه اي از بيمارستان را برايمان بازگو كند.> بيمارستان از سال 75 فعاليت خود را آغاز كرده و تا امروز تلاش شده تا هم به كاركنان صنعت و هم به بوميان منطقه خدمت رساني كند. صنعت نفت متولي ارايه خدمات بهداشتي ودرماني به مردم بومي است و  براي آنها در قبال ارايه خدمات تعرفه هايي جزيي نيز تعريف شده است كه در زمان حضور در بيمارستان از ايشان دريافت مي شود. ضمن اينكه طبق آخرين آمار بيش از 60درصد خدمات تخصصي ما به مردم بومي ارايه مي شود.>وي ادامه داد  : < پيش از اين و قبل از خروج شركتهاي خارجي از منطقه با اين شركتها نيز قرارداد داشتيم و خدمات بهداشتي ودرماني را به آنها ارايه مي كرديم بااينحال امروز نيز آمادگي براي ارايـه خـدمـات بـه اينگونه شركتها همچنان وجود دارد.<واعظ زاده> افتتاح راههاي جديد ارتباطي را دليلي براي حضور زياد افراد از شهرستاهاي مختلف در اين مركز درماني مي داند كه موجب شد امكانات بيمارستان ‌64 تخته توحيد جم و پرسنل 250 نفره آن جوابگوي اين تعداد مراجعه كننده نباشد.بانگاهي به گستره و جايگاه منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي درمي يابيم كه موقعيت منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس مزاياي قابل توجهي دارد و اين مزايا موجب شده تا نيروي انساني زيادي جهت توسعه فازهاي مختلف اين منطقه در اين مجموعه حاضرباشند. از جمله ويژگي هاي اين منطقه مي توان به كمترين فاصله ممكن با ميدان گاز پارس جنوبي، وجود فرودگاهي كه سرويس مناسبي به عنوان فرودگاه بين المللي ارايه خواهد كرد، دسترسي مستقيم به آب دريا، عمق مـنــاســب ســواحــل ازنـظـر بنـدري، بـرخـورداري از شبكه‌هاي تأسيسات زيرساختي شريانهاي ارتباطي فـرامـنـطـقه‌اي، وجود نيروي كار بالقوه در شهرها وروستاهاي اطراف ،طبيعت سرسبز وچشم اندازهاي طبيعي زيبا اشاره كرد. دكترمهرداد حسين زاده، رييس بهداشت ودرمان صنعت نفت بوشهرنيز طي سخناني با تاكيد بر اهميت جايگاه اين منطقه و لزوم حفظ  صيانت از نيروي انساني به عنوان مهمترين عنصر توسعه منطقه يادكرد و افزود : < بهداشت ودرمان صنعت نفت بوشهربا بيمارستان 64 تختخوابي توحيد جم و 34 مركز بهداشتي ودرماني در سطح منطقه حضور موثر  فعالي در زمينه ارايه خدمات بهداشتي و درماني به كاركنان صنعت و مردم بومي منطقه دارد. بهداشت ودرمان صنعت نفت  بوشهر طي ده سال گذشته روند رو به توسعه اي را طي كرده وبا اينكه در حدفاصل سالهاي 79 و 80  تنها با 4 مركز فعاليت مي كرد امروز با اين تعداد مركز بهداشتي و درماني جايگاه ارزشمندي در سطح استان و منطقه خليج فارس دارد.وي با اشاره به اهميت اقتصادي منطقه پارس جنوبي ادامه داد : در حال حاضر 70 درصد گازكشور و بيش از 50 درصد توليد محصولات پتروشيمي در اين منطقه بدست مي‌آيد و به همين خاطر در تمام مجتمع هاي پتروشيمي و پالايشگاههاي گاز و شهركهاي مسكوني وزارت نفت درمنطقه يك مركز درماني داريم  كه علاوه بر كاركنان صنعت و خانواده هايشان مردم بومي نيز ازاين خدمات بهره مند هستند به طوري كه براساس آمارسال 90، 709 هزار نفر به مراكز درماني ما مراجعه كردند كه 39 درصد آنها پرسنل وزارت نفت و و 61 درصد مردم بومي منطقه هستند.دكتر حسين زاده جمعيت تحت پوشش اين مركز را نزديك 20 هزار نفر از كاركنان و خانواده هاي ايشان  و 120 هزار نفر ساكنان بومي جم و عسلويه عنوان كرد و ادامه داد : مركز اصلي درماني ما بـيـمـارسـتـان تـوحـيد جم است كه در حال حاضر استانداردهاي بين المللي ايزو 9001،14000و 18000 و نظام مديريت يكپارچه IMS‌ را كسب كرده و اولين مركز درماني كشور كه استاندارد ايزو 10002 كه برمبناي مشتري مداري و رسيدكي به شكايات اعطاء مي شود را كـســب كــرده اســت .در ايـن مـركـزتخصصهـاي داخـلـي،اطـفـال زنـان، بـيـهـوشـي، جـراحـي، قـلـب و متخصص طب كاربطور تمام وقت در بيمارستان حضور دارند و تخصص هاي چشم ،گوش، حلق و بيني، روانپزشكي، پوست، طب ورزشي، ارتوپدي، راديولوژي،ارولوژي و روانپزشكي نيز بين ده تا 25 روز در منطقه حضور دارند. ضمن اينكه در بيمارستان توحيد جم3 اتاق عمل فعال و  64 تخت فعال وجود دارد ودركنار آن 5 تخت سي سي يو نيز در زمان لازم به مـراجعـه كننـدگـان خـدمـت رسـانـي مي كند.رييس بهداشت و درمان بوشهر از راه اندازي پلي كلينيك جديد اين مركز با متراژ سه هزار متر مربع طي دوماه آينده خبرداد و گفت : فضاي فيزيكي اين مركز به اتمام رسيده و بزودي كار تجهيز آن آغاز مي شود. ضمن اينكه پلي كلينيك دندانپزشكي نيز با 6 يونيت در حال راه اندازي است. در عين حال بخشهاي تشخيصي شـامـل انـدوسكپـي، پلـونوسكپي، اكوكارديوگرافي، سونوگرفي، تست ورزش، اسپيرومتري و برونسكوپي كه در بيمارستان مستقر هستند به محل پلي كلينيك جديدمنتقل خواهند شد تا در كنار آزمايشگاه طبي در ساختمان جديد به ارايه خدمت بپردازند. ‌دكتر حسين زاده در خصوص طرح ها و پروژه هاي آتي اين مركزدر عسلويه نيز گفت  : در عسلويه پروژه هاي ساخت درمانگاه در فازهاي12 ، 15، 16 ، 17 و 18 آماده افتتاح است كه همزمان با شروع بكار اين پالايشگاهها كار خود را آغاز خواهند نمود .سال آينده نيز شاهد افتتاح اوليه فازهاي 11، 13 ، 14 ، 19 20 ،21، 22 و 23 و 24 هستيم كــه بــراســاس طــرح زيــربـنــايــي ايــن پــالايشگـاههـا درمانگهاهاي مربوطه در آنها نيز راه ا ندازي مي شود.وي همچنين با اشاره به  چهار مركز سلامت كار در منطقه يادآور شد اين مراكز وظيفه ارايه خدمت در حوزه طب صنعتي را براي وزارت نفت برعهده دارند كه براين اساس 8 هزار نفرپرسنل رسمي و 4 تا 5 هزار نفرپيمانكار در اين مراكز تحت معاينات دوره اي قرار مي گيرند.دكتر حسين زاده يكي از مهمترين اقدامات سال گذشته اين مركز را  ساخت مركز بهداشتي و درماني پايانه ها و مخازن پتروشيمي منطقه عسلويه عنوان كرد و گفت : اين مركز در محل اسكله صادراتي پتروشيمي مستقر شده و بطور شبانه روزي و باتوجه به صادارت محصولات پتروشيمي از اين محل وتردد 700 كشتي خارجي وظيفه ارايه خدمات بهداشتي درماني به اين مجموعه را برعهده دارد. درحال حاضر در زمان حضور كشتي ها در اسلكه وظيفه مداواي بيماران و مصدومان احتمالي بر عهده ما است و در صورت نياز بيشتر به خدمات  بيمارستاني به شهرك توحيد جم و بيمارستان آن منتقل مي شوند. وي خاطرنشان كرد در ابتداي دهه هشتاد و زماني كه شركتهاي خارجي در منطقه  حضور داشتند خدمات درماني سطح يك كه شامل خدمات بيمارستاني و اورژانس بود را از ما دريافت مي كردند واز آن بسيار راضي بودند. وي از بازديد يك هيات علمي از دانشگاه كالسروهه آلمان از بيمارستان و مراكز درماني بهداشت ودرمان صنعت نفت بوشهر در سال گذشته خبر داد و گفت: اين هيات در بازديدي كه از امكانات ما داشتند از پيشرفت امكانات ، تجهيزات و خدمات درماني منطقه تعجب كردند  و درتفاهمنامه اي كه با آنها منعقد كرديم مقرر شد از خدمات دانشگاهي آنها تحت فرايندي به نام < مديريت تجهيزات و امكانات > استفاده كرده و براساس آن بررسي پروژه ها از نظر فضاي فيزيكي و تجهيزات و نيز امكانات صورت گرفته تا  پروژه ها در زمان اجرا دچار مشكل نشوند.  اين فرايند از علوم جـديـدي اسـت كـه در كشورهاي اروپايي جايگاه ويـژه‌اي دارد واميـدواريـم بتـوانيم در زمان اجراي پروژه‌ها در ايران از آن استفاده كنيم.وي ضمن تقدير از حمايت‌هاي مديران ارشد وزارت نفت بويژه مقام عالي وزارت از طرح هاي توسعه اي بهداشت ودرمان صنعت نفت بوشهر تاكيد كرد : ايشان بر توسعه يكپارچه و متوازن صنعتي منطقه تاكيد دارند و معتقدند همـانطـور كـه مجتمـع هـا ساخته مي شوندبايستي زيرساختها نيز پيش بيني و ساخته شوند كه بهداري نيزيكي از اين زيرساختارهاست و همواره مورد توجه قرار دارد.دكتر حسين زاده در پايان با تاكيد بر قابليت و توانايي بالاي كارشناسان بهداشت ودرمان صنعت نفت بوشهر در مقايسه با كشورهاي همجوار گفت : باقاطعيت مي‌گويم نيروي انساني متخصص و توانمند دركنار امكانات و تجهيزات پيشرفته ما را از اين نظر از ساير كشورهاي منطقه متمايز كرده و در اين خصوص كمبودي احساس نمي كنيم.درپايان صحبتهاي دكتر حسين زاده سراغ درمانگاه پالايشگاه شماره يك منطقه پارس جنوبي در عسلويه مي رويم و پاي صحبتهاي دكتر غفاري پزشك اين مركز مي نشينيم. صحبتها همان صحبتهاي هميشگي است. اذعان به توان و تخصص بالاي كاركنان اين درمانگاه در بروز سوانح و خطرات احتمالي و حضور به موقع در حادثه هايي كه همواره اينگونه مراكز را تهديد مي كند.‌دكتر غفاري با اشاره به تعداد نزديك به 2200 نيروي رسمي و هفت هزار نيروي پيمانكاري در فازهاي يك تا ده از انجام معاينات دوره اي آنان به عنوان وظيفه اي سنگين و دشوارياد كرد وافزود : تمامي كاركنان درمانگاه بطور شبانه روزي آماده خدمت رساني به كاركنان صنعت در اين پالايشگاه هستند ودر صورت بروز اتفاقات ناگوار آمادگي كامل دارند تا ميزان مصدوميتهاي ناشي از حوادث مختلف را به حداقل برسانند.دكتربركتي رييس مركز اورژانس و كلينيك جراحي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس نيز در گفتگويي از ارايه خدمت به 50 هزارنفر مردم بومي منطقه و نيز حدود شش هزار نفر از كاركنان صنعت نفت خبر داد و گفت : باتوجه به محدوديتهايي كه در اين مركز وجود دارد تمام تلاش براي ارايه بهترين خدمات صورت ميگيرد كه نياز است با توجه به توسعه فازهاي جديد مركز تروماي 32 تخت خوابي عسلويه كه با 30 درصد پيشرفت در حال ساخت است هرچه سريعتر آماده شده تا مشكلي در ارايه خدمات صورت نگيرد.در اين زمان كه دكتر بركتي منطقه  مشغول توضيح در خصوص اقدامات اين مركز است < الينا ابيات> دختر 10 ساله اهوازي كه براي ديدار با اقوام راهي عسلويه شده براي انجام عمل جراحي آپانديس به اتاق عمل منتقل مي شود. فرصتي است تا باحضور در اتاق عمل از نحوه خدمت رساني و عمل نيز مطلع شويم. دكتر مومني، جراح اين مركز با روي گشاده پذيراي ماست و با ابراز خرسندي از عمل موفقيت آميز<الينا ابيات > از آمادگي همكاران اين مجموعه براي خدمت رساني مطلوب به كاركنان صنعت و اهالي بومي منطقه خبر داد.حالا <الينا>  آرام آرام به هوش مي‌آيد و با وجود دردي كه بعد از عمل دارد لبخند مي زند تا نويد بخش عملي موفقيت آميز باشد. مادر نيز با چشماني خيس از انجام عمل موفقيت آمـيــز فــرزنــدش از تـمــامـي كـاركنـان مـركـز تشكـر مي‌كند.عقربه هاي ساعت، زمان پرواز و حركت به سوي فرودگاه را يادآور مي شود. چقدر زود گذشت. از بلنداي آسمان خليج هميشه فارس نگاهي به فازهاي سـاخـتـه شـده و فـازهـاي در دست ساخت منطقه مي‌اندازم. قلبم براي داشتن ايراني آباد و سرفراز مي‌تپد. به اين اميد منطقه را ترك مي كنم كه در سفر آينده، عسلويه سرافرازتر و پوياتر از هميشه در تارك صنعت نفت ايران بدرخشد و بهداشت ودرمان صنعت نفت با انجام مخلصانه وظايف خود برگ زرين ديگري را در خدمت رساني به كاركنان شريف صنعت نفت ،‌خانواده هاي ايشان و مردم غيور و سرافراز منطقه در صفحه تاريخ خليج هميشه فارس به ثبت رساند.

آخرین مطالب نفتی در کانال رسمی نشریه دانش نفت در تلگرام
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
اخبار ويژه
سیزدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران که امروز و فردا با حضور ٣٨٥ شرکت داخلی و ٧٦ شرکت خارجی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود، ٦ نشست تخصصی و یک نمایشگاه جانبی هم خواهد داشت.
در گرمای کشنده دریای کارائیب کارگرانی در لباس غواصی با دستان خود مشغول پاک کردن نفت خام از بدنه کاسپین گالاکسی هستند؛ نفتکشی که آنقدر کثیف است که اجازه ورود به آبهای بین المللی را ندارد.

يادداشت روز
کینه عربستان نسبت به کشورمان واقعا «شتری» است. این کشور گویی قصد ندارد از دشمنی و عداوت کینه‌توزانه‌اش بر علیه کشورمان دست بردارد و همچنان خود را به عنوان بزرگترین کینه‌توز و دشمن منطقه ای ایران معرفی می‌کند.
سیدحسن صالحی، رییس امور پژوهش و فنآوری شرکت گاز استان همدان/ صنعت گاز جمهوری اسلامی ایران با قدمتی بیش از نیم قرن حضور مؤثر، قریب به چهار دهه پر افتخار آن متعلق به سال‌های بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی است.
دانش نفت: از جمله نکات مهمی که مهندس جعفر ربیعی، مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس به عنوان بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور در صحبت اخیر خویش با کارکنان این شرکت داشته است، این مطلب بود که هلدینگ خلیج‌فارس جای نیروهای حرفه‌ای است و این شرکت جای کارآموزی نیست.

يادداشت
احمد مددی طائمه، دانشجوی دکترای مدیریت حرفه‌ای کسب و کار DBA/ یكی از عناصر عمده در مدیریت، برنامه‌ریزی است. برنامه‌ریزی شالوده عناصر مدیریتی و فرایندی است كه سازمان‌ها در قالب آن، همه فعالیت‌ها وكوشش‌های خود را در مورد اهداف مورد نظر، راه رسیدن به آن و چگونگی طی مسیر را در یكدیگر تركیب و ادغام كرده و هدف از اجرای آن دستیابی به نتایج سازمانی است.
اگر بیشتر کشورهای جهان از دستور ترامپ پیروی کنند، ظرفیت مازاد تولید نفت جهان تا پایان سال جاری میلادی به صفر می‌رسد. این بدتر از دوران شوک نفتی در سال‌های ۱۹۷۹ و ۲۰۰۸ میلادی است.
مسعود صباغی/ استفاده از ظرفیت ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در مسیر توسعه صنعت نفت، فروش ریالی نفت خام در بورس و توسعه پتروپالایشگاه‌ها به منظور کاهش فروش نفت خام ۳ راهبرد اساسی است که در این زمینه پیشنهاد می‌شود.
این شرکت تقریبا سهم شاخص و جایگاه برجسته‌ای در میزان رشد، پیشرفت، توسعه، ایجاد ثروت و کسب درآمد برای صنعت پتروشیمی کشور و فناوری های مرتبط ندارد. حال این سوال مطرح است که آیا این رتبه و جایگاه نازل برای مدیریت کلان صنعت پتروشیمی قابل قبول است؟ بدون تردید، پاسخ صنعت منفی است.
اگر ضریب بازیافت‌مان بالاتر بود با این نفت قابل استحصالی که کشف شده است می‌توانستیم ۱۵۰ میلیارد بشکه نفت بیشتر تولید کنیم. این ۱۵۰ میلیارد بشکه همان نفتی است که در این شرایط زیر زمین می‌ماند و به آن دسترسی نخواهیم داشت.
گفتمان
ساعت چهار بامداد روز شنبه پنجم خرداد ۱۳۹۷ ۱۱۰ سال از نخستین فوران نفت در ایران و خاورمیانه گذشت.
اقدامات و فعالیت‌های چشمگیر وزارت نفت ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در پارس جنوبی، شتاب تندی را به توسعه این منطقه زرخیز داده است.
دانش نفت: شرکت اسپک و شرکت زیرمجموعه آن (شرکت اکسیر فرآیند نوین آسیا) در نمایشگاه 23 صنعت نفت، بسیار فعالانه عمل کرد و با عقد تفاهم نامه با شرکت های دولتی، رکوردی جالب توجه از خود بر جای گذاشت.
نیروی خورشیدی با ۱۶۰.۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری که ۱۸ درصد رشد سالانه داشت، در سطح جهانی سرمایه‌گذاری بیشتری نسبت به هر فناوری دیگری جذب کرد و چین پیش‌برنده این سرمایه‌گذاری بود.
وحید شاه‌رضایی، کارشناس روابط عمومی و امور بین‌الملل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس/ سرزمین ایران اسلامی در منطقه خاورمیانه با امنیت مثال‌زدنی که دارد مستعد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف می‌باشد. با توجه به اینکه ساختار اقتصاد ایران دولتی بوده و بخش خصوصی قدرت عمل زیادی ندارد لزوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی از اولویت‌های اساسی جهت توسعه اقتصادی کشور به نظر می‌رسد.

صفحه نخست

|

اخبار نفت

|

گفتمان

|

مقالات

|

ياداشت روز

|

يادداشت اول

|

مزايده و مناقصه

|

گالري تصاوير

|

درج آگهي

|

سايتهاي مرتبط

|

آرشيو PDF

|

درباره ما

|

تماس با ما

© Copyright 2011 daneshenaft.ir All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :