Daneshenaft logo
دوشنبه 11 مهر ماه 1401 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان 
صفحه پرینت ارسال به دوستان
شنبه 7 اسفند ماه 1400 | کد مطلب : 44791
مبنای بودجه سال ۱۴۰۱ دولت سیزدهم
احمد مددی

مبنای بودجه سال ۱۴۰۱ دولت سیزدهم مشخص شد؛ نفت ۷۰ دلار و فروش روزانه ۱.۴ میلیون بشکه‌ای نفت.

به اعتقاد نگارنده، پیش‌بینی قیمت و فروش نفت در بودجه سال آتی با رویکرد درستی صورت پذیرفته است چه اینکه در برهه کنونی نفت با بشکه ای 90 دلار به فروش می‌رسد و میزان فروش نفت ایران نیز یک میلیون بشکه در روز است که با توافق قریب‌الوقوع هسته‌ای این میزان فروش می‌تواند افزایش خیره‌کننده‌ای داشته باشد و جا برای بشکه‌های نفت ایران باز شود. در همین حال، سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌گوید: بر اساس صحبت‌های مسئولان ذی‌ربط در کمیسیون تلفیق بودجه و بررسی توان کشور، این مصوبه در کمیسیون تلفیق نهایی شده و وزارت نفت اعلام کرده توان کافی برای رسیدن به صادرات روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت برای سال آینده وجود دارد. در همین حال و بر‌ اساس قوانین بالادستی، هر سال مبلغی از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود و امسال این سهم حدود ۴۰ درصد خواهد بود و تا اینجا دولت برای استقراض از منابع صندوق توسعه ملی و کاهش سهم واریزی نتوانسته اجازه‌ای از مقام معظم رهبری دریافت کند، از این رو تمام ۴۰ درصد از سهم فروش نفت به صندوق واریز می‌شود. براساس تاکید رئیس مجلس به‌دلیل موافقت نکردن با استقراض دولت از منابع صندوق توسعه ملی، دولت باید به‌صورت مکتوب برنامه خود را برای جبران کاهش درآمدهای نفتی اعلام کند زیرا پیش از این دولت‌ها از سهم واریزی خود به صندوق توسعه با اذن مقام معظم رهبری استقراض می‌کردند که تاکنون این اجازه به دولت داده نشده است. در اتفاقی دیگر، مصوبه دیگر مجلس درباره اختصاص سهم مناطق محروم و نفت‌خیز از منبع حاصل از فروش نفت بود که مصوب شده است ۱۶ هزار میلیارد تومان برای سال آینده به استان‌ها و مناطق محروم و نفت‌خیز اختصاص یابد و بر اساس شاخص‌های محرومیت این منابع توزیع می‌شود. در همین حال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه بودجه به دولت اجازه دادند در صورت کاهش درآمد‌های نفتی، کسری خود را از محل صندوق ذخیره ارزی جبران کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بندهای (ب) و (ج) به همراه اجزای آن در تبصره یک، ماده واحده موافقت کردند. بر اساس بند (ب) سقف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ارزش ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﻣﻨﺪرج در ردﯾﻒ ۲۱۰۱۰۱ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ۳ درصد ﻣﻨﺪرج در ردﯾﻒ ۲۱۰۱۰۹ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره (۵) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدل ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۸۴۸ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد. ﺻﺎدرات ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﯽشود. در جزء ۲ بند (ب) آمده است: در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻮاﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺰء (۱) اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردیف‌های ﻣﺼﻮب، دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺳﻘﻒ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺎﻟﯽ اسلامی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ (ب) ﺗﺒﺼﺮه (۵) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ. بر اساس بند (ج) تبصره یک مقرر شد، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺖ از ﻣﺤﻞ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ، ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی و ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎدرات ﮔﺎز در ﺳﺎل ۱۴۰۱ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر در ﺑﻨﺪ (ب) اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه باشد، ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی اﻗﺪام ﮐﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ درآﻣﺪ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر در ﺑﻨﺪ (ب) اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه، درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﮑﻢ ﺑﻨﺪ (ب) ﻣﺎده (۱۷) ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ و وارﯾﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق، ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی وارﯾﺰ ﻣﯽشود.

 

 

آخرین مطالب نفتی در کانال رسمی نشریه دانش نفت در تلگرام
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.

اخبار ويژه
سیزدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران که امروز و فردا با حضور ٣٨٥ شرکت داخلی و ٧٦ شرکت خارجی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود، ٦ نشست تخصصی و یک نمایشگاه جانبی هم خواهد داشت.
در گرمای کشنده دریای کارائیب کارگرانی در لباس غواصی با دستان خود مشغول پاک کردن نفت خام از بدنه کاسپین گالاکسی هستند؛ نفتکشی که آنقدر کثیف است که اجازه ورود به آبهای بین المللی را ندارد.

يادداشت روز
شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست در حالی برگزار شد که به اعتقاد قاطبه کارشناسان و اهالی فن، این نمایشگاه از حیث کمی و کیفی توانست رتبه قبولی و مطلوب بگیرد و به همه اهداف از پیش تعیین شده دست یابد.
باید در روند توسعه متوازن صنعت پتروشیمی ایران به آمایش سرزمین به‌طور جدی توجه شود.
توسعه صنعت پتروشیمی در قطب‌های تازه پتروشیمی از جمله مناطق مکران و منطقه انرژی‌بر پارسیان بر اساس دستورعمل‌های محیط زیستی انجام خواهد شد.

يادداشت
از زمان روی کار آمدن بایدن ذخایر استراتژیک آمریکا از ۶۴۰ میلیون بشکه به ۴۵۰ میلیون بشکه کاهش یافته است که کمترین سطح از دسامبر ۱۹۸۴ است.
عبدالرضا غلامی، پژوهشگر و کارشناس صنعت پتروشیمی/ تولید دانش فنی و ساخت سایت‌های صنعتی: امروزه، تعریف قدرت در جهان فقط از جنبه توانمندی‌های نظامی نبوده و قدرت اقتصادی نیز که عمدتا از افزایش تولید ناخالص ملی ایجاد می‌شود و به نوعی از پیشرفت علمی کشورها متبلور می‌شود نیز مطرح می‌شود.
بارش پترودلار به بعضی از کشورهای منطقه خلیج فارس کمک کرده است بدهی خود را پرداخت کنند و برای بعضی دیگر، نقدینگی لازم برای متنوع کردن اقتصادهای وابسته به نفت را فراهم کرده است، اما وعده‌های این دولت‌ها برای انضباط مالی را به بوته آزمون می‌گذارد.
محمدجواد قبادبیگی/ در دنیای خبرنگاری و رسانه‌ای امروز، نقش روشنگری و آگاهی‌بخشی دو مولفه و کارکرد مهم و اساسی هستند که در جای خود و به‌ویژه در عرصه‌های مختلف خبررسانی و انعکاس رویداد به طور صحیح و به موقع مسیر تعالی و یا به تعبیری ارزش‌آفرینی را برای مانع‌زدایی در تولید و تحولات صنعتی هموار و توسعه همه‌جانبه را در جامعه فراهم می نماید.
محمدجواد قبادبیگی/ برای روابط عمومی از نگاه صاحب‌نظران و متخصصان این حرفه تعاریف متعددی تاکنون ارائه شده است.
گفتمان
عضو هیئت مدیره انجمن قیرسازان ایران گفت: از سال 98 تا کنون ترکیه واردات قیر از ایران را به دلایلی نامعلوم ممنوع کرده است و ما بازار 300 میلیون دلاری شمال غرب کشور را از دست داده‌ایم ولی دولت برای حل این مشکل هیچ اقدامی نمی‌کند.
طرح‌های پیشران در چهار زنجیره پروپیلن، متانول، اتیلن و بنزن تعریف شده‌اند که شامل 31 طرح است. در صورت اجرایی شدن این طرح‌ها 70 درصد واردات کشور کاهش می‌یابد. حجم سرمایه‌گذاری این طرح‌ها از 50 میلیون دلار تا 250 میلیون دلار هستنند. از این رو این طرح‌ها به گونه‌ای هستند که با صرف حجم سرمایه‌گذاری پایین، محصولات با ارزش افزوده بالا تولید می‌کنند.
پس از پذیرش قطعنامه و پایان جنگ تحمیلی، در سفری که مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به‌عنوان جانشین فرمانده کل قوا به اتفاق وزیر نفت و جمعی از مدیران ارشد نفتی و نظامی به منطقه داشتند...
پژوهشگاه صنعت نفت با توجه به اشرافی که به همه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و شرکت‌های مهندسی داخلی دارد، تنها ارائه‌دهنده دانش فنی در کشور است.
شرکت لوله‌سازی اهواز در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به صورت مستمر و با جدیت تمام در حال تولید لوله‌های فولادی ۴۲ اینچ سرویس ترش پروژه گوره به جاسک است.

صفحه نخست

|

اخبار نفت

|

گفتمان

|

مقالات

|

ياداشت روز

|

يادداشت اول

|

مزايده و مناقصه

|

گالري تصاوير

|

درج آگهي

|

سايتهاي مرتبط

|

آرشيو PDF

|

درباره ما

|

تماس با ما

© Copyright 2011 daneshenaft.ir All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :