logo
1403/01/25
صفحه نخست
گالری تصاویر آرشیو نشریه

شیوه توسعه میادین نفت و گاز برای رفع ناترازی انرژی‌

شیوه توسعه میادین نفت و گاز برای رفع ناترازی انرژی‌

استفاده از بخش خصوصی در حل ناترازی در بخش انرژی یکی از رویکردهای موثر در زمینه مقابله با ناترازی و افزایش ظرفیت تولید است، رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار اخیر با فعالان حوزه تولید کشور بر اهمیت استفاده از توان بخش خصوصی برای رفع این موضوعات تاکید کردند، این رویکرد در راستای برنامه هفتم توسعه است که هدف آن ارتقای توسعه مبتنی بر سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و ورود نقدینگی به این بخش است. 
یکی از جنبه‌های مهم برنامه هفتم توسعه، همانطور که در ماده 15 ذکر شده است، تسهیل مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین گازی و در کل بخش انرژی است، این شامل فعال‌سازی حساب بهینه‌سازی مصرف برای تسویه گواهی پس‌انداز می شود؛ این مکانیسم با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های نادیده گرفته شده بخش خصوصی، امکان اصلاح و احیای روابط مالی بین دولت و سرمایه‌گذاران خصوصی را فراهم می‌کند، این امر پتانسیل ایجاد تحولات چشمگیر در بهره‌برداری از میادین مشترک گازی و به حداقل رساندن یا رفع کامل ناترازی در حوزه انرژی کشور را دارد. درباره محوریت به کارگیری از ظرفیت بخش خصوصی در زمینه بهینه‌سازی مصرف و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز کشور بایستی گفت: در برنامه هفتم توسعه تمرکز ویژه بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور است، برنامه هفتم توسعه با صدور مجوز توسعه میدان‌ها به شرکت‌های غیردولتی و شکستن انحصار توسعه میادین نفت و گاز، فرصت ورود شرکت‌های خارجی و غیردولتی فعال در بخش خصوصی را به بازار نفت و گاز ایران باز می کند. 
این رویکرد نه تنها سرمایه خارجی و فناوری‌های مدرن را وارد می‌کند، بلکه به این شرکت‌ها اجازه می‌دهد به عنوان بازارساز برای فروش نفت و گاز ایران عمل کنند، همچنین بحث فعال شدن حساب بهینه‌سازی مصرف جهت تسویه گواهی صرفه‌جویی در قانون برنامه هفتم توسعه نیز رویکرد استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در زمینه بهینه سازی مصرف است. یکی از نتایج کلیدی تسهیل صدور مجوز برای بخش خصوصی، از جمله شرکت‌های خارجی، برای تصاحب میادین نفت و گاز کشور، افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه میدان است، این موجب جذب منابع از صنعت کشور برای افزایش تولید گاز و رفع ناترازی گاز می‌شود.
این گامی مهم در جهت حل مشکل ناترازی گاز در بخش تولید صنعتی بدون اتکا به بودجه دولتی است، با کمک بخش خصوصی، می‌توان انتظار داشت که شاهد رفع ناترازی و افزایش عرضه گاز باشیم. تاکید بر استفاده از بخش خصوصی برای رفع ناترازی در بخش انرژی در ایران رویکرد امیدوارکننده‌ای است، برنامه هفتم توسعه چارچوبی را برای تسهیل مشارکت بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی در توسعه میادین گازی و در کل بخش انرژی فراهم می‌کند، این رویکرد، پتانسیل ایجاد تغییرات دگرگون‌کننده مانند جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری‌های مدرن، رفع ناترازی و افزایش تولید گاز را دارد، با بهره گیری از ظرفیت و منابع بخش خصوصی، ایران می‌تواند به پیشرفت چشمگیری در حل معضل ناترازی انرژی خود دست یابد و به توسعه کلی اقتصادی کمک کند.


کد مطلب : 19624
موضوع : رویکرد
تاریخ : 1402/11/23-07:01
موئلف : ‌سید‌علی مرتضوی‌، کارشناس‌ اقتصادی

یاداشت روز

آخرین خبرها

آخرین یاداشت ها

خطایی رخ داده است. این برنامه ممکن است دیگر پاسخ ندهد تا زمانی که دوباره بارگیری شود. رفرش 🗙